1. Angloville
  2. Jakie są różnice między amerykańskim a polskim systemem edukacji?
Jakie są różnice między amerykańskim a polskim systemem edukacji?

Jakie są różnice między amerykańskim a polskim systemem edukacji?

Jakie są różnice między amerykańskim a polskim systemem edukacji?

System edukacji w USA znacznie różni się od tego w Polsce. Nastawiony jest na rozwijanie mocnych stron ucznia i kształtowanie samodzielności. Program nauczania oparty jest w większym stopniu o praktykę i pobudzanie myślenia, a nie teorię i uczenie się na pamięć dużej ilości materiału. Nauczyciele są niezwykle przyjaźni i potrafią docenić zainteresowanie i zaangażowanie ucznia w opanowanie wiedzy. Jakie różnice jeszcze występują?

Coraz więcej uczniów i ich rodzin zastanawia się nad możliwościami, jakie niesie za sobą edukacja za granicą. Szczególnie atrakcyjnym kierunkiem, który przyciąga uwagę wielu, jest system edukacji w Stanach Zjednoczonych. Co sprawia, że amerykańskie szkolnictwo jest tak magnetyczne dla osób z różnych zakątków świata, w tym również z Polski? Jakie są różnice między polskim a amerykańskim systemem edukacji? 

Różnorodność przedmiotów fakultatywnych

W Stanach Zjednoczonych istnieje ogromna różnorodność przedmiotów, które umożliwiają uczniom wybór tych, które są zgodne z ich zainteresowaniami. Poza obligatoryjnymi można dobrać 3-4 przedmioty fakultatywne, które najbardziej interesują uczestnika. W Polsce system edukacji jest bardziej sformalizowany i mniej elastyczny.

Rozwój kreatywności i samodzielnego myślenia

W USA edukacja jest bardziej skoncentrowana na rozwijaniu umiejętności kreatywnego myślenia i rozwiązywania problemów, co przekłada się na zdolność do samodzielnego podejmowania decyzji. To duże ułatwienie w późniejszym, dorosłym życiu.

System oceniania

Stosowany jest bardziej sprawiedliwy system oceniania, gdzie prace domowe, projekty, prezentacje i aktywność na zajęciach mają jednakowy wpływ na końcową ocenę. W Polsce duży nacisk kładziony jest na wyniki egzaminów, co zwykle wywołuje dużą presję na uczniach.

Zasoby finansowe i zajęcia pozalekcyjne

Amerykańskie szkoły dysponują znacznie większymi budżetami niż polskie, co przekłada się na lepsze wyposażenie, większą liczbę przedmiotów i lepszą jakość nauczania.

Szkoły amerykańskie oferują wiele przedmiotów rozwijających pasje uczniów, które również nastawione są na nabywanie praktycznych umiejętności;

Mniej prac domowych, więcej „luzu”

W amerykańskim systemie edukacji nie ma aż tak wiele zadań domowych. Cała nauka opiera się bardziej na doświadczaniu i badaniu, niż pochłanianiu wielu pojęć. Mimo „luźnych” stosunków między uczniem a szkołą bardzo przestrzega się tu regulaminu dotyczącego np. nieusprawiedliwionych obecności, czy konsekwencji związanych z łamaniem przepisów;

Rozwój psychiczny i fizyczny

Oprócz bogatego zaplecza edukacyjnego amerykańskie szkoły bardzo duży nacisk kładą na zajęcia sportowe. Dzięki temu uczeń ma szansę wszechstronnego rozwoju w nowoczesnych centrach sportowych;

Harmonogram roku szkolnego

Szkolnictwo w USA jest zdecentralizowane, co oznacza, że więcej decyzji podejmowanych jest przez poszczególne stany, a nie państwo. Dotyczy to m.in. rozpoczęcia i zakończenia roku szkolnego. Uczeń powinien być więc gotowy na wyjazd od połowy sierpnia lub początku września, a na powrót na początku czerwca lub do końca maja. Jeżeli chodzi o przerwy to podobnie jak w Polsce, są dwie — jedna dwutygodniowa występuje na przełomie grudnia i stycznia. A druga tygodniowa — na wiosnę.

Czym różni się amerykański system edukacji od polskiego?

Amerykański system edukacji, z jego elastyczną, różnorodną ofertą programową i naciskiem na rozwijanie indywidualnych talentów ucznia, oferuje unikalne środowisko, które sprzyja wszechstronnemu rozwojowi młodzieży. Znaczący nacisk na praktyczne umiejętności, kreatywność i samodzielność uczniów, sprawia, że edukacja w USA jest atrakcyjna dla tych, którzy poszukują bardziej dynamicznego i dostosowanego do indywidualnych potrzeb środowiska naukowego. 

 

Dodatkowo bogate zaplecze zajęć pozalekcyjnych oraz znaczące zasoby finansowe szkół sprzyjają rozwijaniu pasji i talentów w różnych dziedzinach. W kontekście globalizacji i międzynarodowej współpracy, doświadczenie edukacji w USA może być cennym atutem w przyszłej edukacji i karierze każdego ucznia.

 

Wymiana międzynarodowa do USA może być doskonałą okazją, aby zanurzyć się w alternatywnym systemie edukacji i zyskać nowe perspektywy, które mogą być nieocenione w późniejszym życiu i karierze.

Zobacz także

Zadzwoń Zamów rozmowę Wyślij e-mail