Harmonogram - Angloville Wioska Junior

Program maksymalnie wykorzystuje 7 dni, które mamy. Jest dynamicznie, kreatywna zabawa połączona jest z nauką w luźnej atmosferze. Ideą programu jest ciągła obecność native speakerów.

Przykładowy dzień na programie

  Formy kontaktu z językiem w Angielskiej Wiosce w Polsce:
  • Zajęcia z Mentorem. - nauka tworzenia prezentacji (wystąpień publicznych w języku angielskim)  pod okiem native speakera.
  • Zajęcia „2 na 1” – konwersacje na różne interesujące tematy, rozmowy o kulturze anglosaskiej, edukacji, hobby i zainteresowaniach. Na 2 polskich uczestników przypada 1 native speaker. Rotacja rozmówców co godzinę.
  • Zajęcia Rekreacyjne – np. wycieczka (przewodnik anglojęzyczny), gry terenowe, zajęcia sportowe na świeżym powietrzu.
  • Zajęcia „1 na 1” - indywidualne zajęcia z native speakerami w różnej formie, może być to np.  luźna rozmowa w trakcie spaceru lub symulacja rozmowy kwalifikacyjnej na studia / zagraniczne stypendium.
  • Zajęcia w grupach - zajęcia warsztatowe w małych grupkach służące ćwiczeniu  umiejętności komunikacji i współpracy, a także kreatywności. Mogą mieć formę gier, scenek , zajęć w terenie.
  • Posiłki – każdemu posiłkowi towarzyszą rozmowy z native speakerami.
  • Wspólne zajęcia wieczorne - Quizy, zabawy, talent show, ognisko, wieczór muzyczny z gitarą i muzyką anglosaską.

Zapisz się

 
Wysyłając formularz z tej strony wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Organizatora Kursu do celów ewidencyjnych, zgodnie z aktualnie obowiązującą Ustawą o ochronie danych osobowych z dn. 29 sierpnia 1997 r. (Dz. U. Nr 133 poz 883).
Pełne zgłoszenie uczestnika wymaga:
  • Akceptacji regulaminu
  • Przesłania powyższego formularza internetowego
Wyślij zgłoszenie

Newsletter