Harmonogram - Angloville Wioska Junior

Program maksymalnie wykorzystuje 7 dni, które mamy. Jest dynamicznie, kreatywna zabawa połączona jest z nauką w luźnej atmosferze. Ideą programu jest ciągła obecność native speakerów.

Przykładowy harmonogram dnia

Formy kontaktu z językiem w Angielskiej Wiosce w Polsce

  • Zajęcia z Mentorem - nauka tworzenia prezentacji (wystąpień publicznych w języku angielskim)  pod okiem native speakera.
  • Rozmowy 2 na 1 – konwersacje na różne interesujące tematy, rozmowy o kulturze anglosaskiej, edukacji, hobby i zainteresowaniach. Na 2 polskich uczestników przypada 1 native speaker. Rotacja rozmówców co godzinę.
  • Zajęcia rekreacyjne – np. wycieczka (przewodnik anglojęzyczny), gry terenowe, zajęcia sportowe na świeżym powietrzu.
  • Gry i zabawy projektowe - zajęcia warsztatowe w małych grupkach służące ćwiczeniu  umiejętności komunikacji i współpracy, a także kreatywności. Mogą mieć formę gier, scenek , zajęć w terenie.
  • Posiłki – każdemu posiłkowi towarzyszą rozmowy z native speakerami.
  • Social time - Quizy, zabawy, talent show, ognisko, wieczór muzyczny z gitarą i muzyką anglosaską.
Część szkoleniowa Kursu może zostać przeprowadzone w formie zdalnej (online) w następujących przypadkach:
  • gdy przemawiają za tym względy bezpieczeństwa i ochrony zdrowia uczestników szkolenia językowego,
  • występują znaczące utrudnienia w przemieszczaniu się pomiędzy krajami, jak np. zakaz lotów z określonych państw/do określonych państw,
  • wprowadzone zostaną: obostrzenia w zakresie prowadzenia zajęć edukacyjnych na żywo/zalecenia prowadzenia edukacji  w miarę możliwości online
Przeprowadzenie części szkoleniowej online odbywać się będzie w wymiarze 75 lekcji po 20 minut każda, do wykorzystania w okresie 5 miesięcy. Okres wykorzystania lekcji online rozpoczyna bieg od dnia rozpoczęcia części szkoleniowej (pierwszego planowanego dnia kursu stacjonarnego). W przypadku przeprowadzenia części szkoleniowej w formie zdalnej, część turystyczna Angielskiej Wioski nie odbywa się, a opłata za nią podlega zwrotowi w pełnej wysokości.

Dowiedz się więcej

 

galeria junior 3

 Newsletter

Zapisz się do newslettera i bądź na bieżąco z nowościami o Angielskiej Wiosce