DLA RODZICÓW

O programie

Program Rok w Stanach to unikalna możliwość, dostępna dla młodzieży z Polski, uczęszczania przez rok do amerykańskiego liceum. Dzięki programowi Twoje dziecko z całą pewnością rozwinie umiejętności mówienia w języku angielskim, w sposób niemożliwy do osiągnięcia w Polsce, czy przez jakikolwiek inny sposób stacjonarnej edukacji. Podczas wyjazdu, młodzież uczęszcza do amerykańskiego liceum, bierze udział w dodatkowych zajęciach realizowanych w ramach amerykańskiego systemu szkolnictwa – stając się przez jeden rok pełnoprawnym uczniem. W trakcie roku opiekę nad dzieckiem sprawuje rodzina goszcząca oraz lokalny koordynator, będący w stałym kontakcie z dzieckiem. Rok w stanach poza aspektem edukacyjnym to też niesamowita przygoda dla młodych ludzi, otwierająca przed nimi drzwi międzynarodowej edukacji. 

Umów się na konsultację
Odtwórz wideo

Zobacz relację Ucznia

amerykańskiego High School

Sprawdź jak wyglądał roczny pobyt Wojtka w USA oraz w jaki sposób wyjazd zmienił w jego życiu. 

KORZYŚCI

Nabranie płynności językowej

Podczas roku spędzonego w ameryce, w młodym wieku, młodzież nabiera płynności językowej bliskiej tej jaką mają native speakerzy języka angielskiego. Wszystkie przedmioty realizowane w szkole a także interakcje z przyjaciółmi czy amerykańską rodziną odbywają się w języku angielskim

Nabranie samodzielności

Roczny pobyt bardzo usamodzielnia i uczy. Przekonanie dla nastolatka że był w stanie sobie poradzić sam za granicą i odnaleźć się w innej rzeczywistości buduje pewność siebie i poczucie siły. Na pewno będzie to cenne doświadczenie dla Twojego dziecka

Doświadczenia zagranicznej edukacji

Nauka w innym systemie edukacji likwiduje bariery i strach przed zagranicznymi systemami szkolnictwa. Takie podejście, daje młodzieży łatwość w późniejszym odnalezieniu się w innych międzynarodowych systemach edukacji, na poziomie uniwersyteckim

Rozwijanie zainteresowań

Amerykański system szkolnictwa nie jest jednorodny a regulowany przez każdy ze stanów. Zazwyczaj zamiast stałej grupy klasowej, uczniowie uczęszczają na każdy przedmiot z innymi kolegami z danej klasy. Przedmioty uczniowie wybierają w zależności od swoich zainteresowań i poziomu umiejętności. Dodatkowe zajęcia realizowane “po szkole” ale dalej w ramach przestrzeni szkolnej odgrywają w amerykańskiej szkole bardzo ważną rolę. Ze względu na bogatą ofertę zajęć dodatkowych, 80% uczniów spędza dużą część wolnego czasu na terenie szkoły, realizując swoje hobby.

ORGANIZACJE

Program Rok w Stanach powstał dzięki współpracy Angloville oraz partnerskich amerykańskich fundacji, będących w stałej współpracy z Amerykańskim Departamentem Stanu. Organizacje FIEA oraz United Studies posiadają ponad 40 letnie doświadczenie w ramach organizacji programów edukacyjnych dla młodzieży na terenie Stanów Zjednoczonhych oraz posiadają certyfikat jakości Council on Standards for International Educational Travel (CSIET). 

logo forex
logo us
410 flag blue untag
Umów się na konsultację

BEZPIECZEŃSTWO

Rodzina Goszcząca

Lokalny Koordynator

Wszyscy uczestnicy wymiany są objęci opieką lokalnego koordynatora. Rolą koordynatora jest pomoc w aklimatyzacji uczestnika w USA, wsparcie w rozwiązywaniu bieżących problemów. Koordynator regularnie spotyka się z uczestnikiem, pozostaje w kontakcie z rodziną goszczącą. Stanowi zatem dodatkowe wsparcie dla młodzieży podczas całej wymiany.

Ubezpieczenie

Każda osoba biorąca udział w programie jest objęta ubezpieczeniem medycznym. Oferowany przez Angloville pakiet pokrywa koszty leczenia w przypadku konieczności skorzystania ze świadczeń medycznych podczas pobytu w USA. Szczegółowe warunki ubezpieczenia określają ogólne warunki, które uczestnik i opiekunowie prawni otrzymują przed podpisaniem umowy uczestnictwa.

Umów się na konsultację

CO Z POLSKĄ SZKOŁĄ?

Uczniowie i rodzice często mają wątpliwość jak rok spędzony w amerykańskim liceum wpłynie na dalszą edukację w Polsce. 

Większość polskich szkół średnich umożliwia zaliczenie roku nieobecności w szkole w indywidualnym trybie. Uczeń pod opieką polskiego nauczyciela nadrabia zaległości z przedmiotów, których nie uczył się w USA (język polski, historia Polski, itp.).

Zazwyczaj uczeń zalicza te przedmioty po powrocie z USA, podczas wakacji przed kolejnym rokiem szkolnym. Dzięki temu rozwiązaniu uczeń kontynuuje naukę w polskiej szkole bez zmian – w następnej klasie.

Alternatywnie udział w wymianie można potraktować jako przerwę w nauce. Uczeń kontynuuje w tym przypadku naukę w liceum w standardowym trybie – dołącza do klasy z rocznika niżej.

Dowiedz się więcej