Polityka prywatności

 1. Angloville
 2. Polityka prywatności
1 Informacje ogólne
 1. Strona internetowa angloville.pl (dalej: „Strona Internetowa”) prowadzona jest przez Angloville spółka z ograniczoną odpowiedzialnością spółka komandytowa, ul. św. Leonarda 1/8, 25-311 Kielce, wpisaną do Rejestru Przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Kielcach, X Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000548006, REGON: 361005213, NIP: 6572917122 (dalej: „Angloville”).
 2. W ramach działalności Strony Internetowej mogą być zbierane, przetwarzane i wykorzystywane dane Użytkowników Strony Internetowej (dalej: „Użytkownicy”), w tym dane osobowe.
 3. Dane Użytkowników mogą być zbierane w wyniku: ich dobrowolnego podania przez Użytkowników (lub podania danych dzieci przez ich przedstawicieli) oraz stosowania plików cookies – zarówno własnych jak i pochodzących od podmiotów zewnętrznych.
2. Dane osobowe
 1. Administratorem danych osobowych jest: Angloville spółka z ograniczoną odpowiedzialnością spółka komandytowa, ul. św. Leonarda 1/8, 25-311 Kielce, wpisana do Rejestru Przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Kielcach, X Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000548006, REGON: 361005213, NIP: 6572917122, gdpr@angloville.pl.
 2. Angloville za pośrednictwem Strony Internetowej może zbierać a następnie przetwarzać dane osobowe w celach takich jak:
 3. Angloville może udostępnić dane osobowe swoim podwykonawcom (podmiotom, z usług których korzysta przy przetwarzaniu) takim jak:
 4. Angloville nie przekazuje danych osobowych poza Europejski Obszar Gospodarczy za wyjątkiem udostępniania danych podwykonawcom (podmiotom, które przetwarzają dane w jego imieniu), którzy dostarczają usługi i narzędzia informatyczne oraz świadczą usługi marketingowe. Angloville przekazuje dane osobowe wyłącznie do podmiotów, które należą do programu EU-U.S. Privacy Shield (Tarcza Prywatności), lub które mają siedzibę w krajach, co do których Komisja Europejska wydała decyzję, że kraj ten zapewnia odpowiedni stopień ochrony.
 5. Dane osobowe przetwarzane w celu:
  • zawarcia i realizacji umowy, o której mowa w regulaminie serwisu przetwarzane są przez okres potrzebny do przedawnienia roszczeń;
  • skontaktowania się z Użytkownikiem przetwarzane są przez okres 3 lat od dnia ich zebrania;
  • prowadzenia marketingu bezpośredniego produktów i usług Angloville – przetwarzane są do momentu zgłoszenia sprzeciwu względem ich przetwarzania w tym celu, cofnięcia zgody (na otrzymywanie informacji handlowej) lub do czasu, kiedy Angloville zdecyduje o ich usunięciu;
  • statystyki i analizy zachowań Użytkowników na Stronie Internetowej – przetwarzane są przez okres 3 lat od dnia ich zebrania.
 6. Użytkownikowi, którego dane dotyczą, przysługują następujące prawa:
  • prawo dostępu do podanych danych osobowych oraz prawo otrzymania ich kopii;
  • prawo do sprostowania danych osobowych;
  • prawo do usunięcia danych osobowych;
  • prawo do żądania ograniczenia przetwarzania danych osobowych;
  • prawo do przeniesienia danych osobowych;
  • prawo sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych;
  • prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego.
 7. W przypadku, gdy przetwarzanie danych odbywa się na podstawie zgody, Użytkownik, którego dane dotyczą ma również prawo do cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych w dowolnym momencie. Cofnięcie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.
 8. W celu wykonania powyższych Użytkownicy, których dane dotyczą mogą skontaktować się z Angloville.
3. Pliki cookies
 1. W ramach działalności Strony Internetowej wykorzystywane są pliki cookies zapisywane w urządzeniach końcowych Użytkowników. Przez wykorzystywanie plików cookies należy rozumieć ich przechowywanie i uzyskiwanie do nich dostępu przez Angloville.
 2. Pliki cookies stanowią dane informatyczne, w szczególności pliki tekstowe, które przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika i przeznaczone są do korzystania ze stron internetowych. Cookies zazwyczaj zawierają nazwę strony internetowej, z której pochodzą, czas przechowywania ich na urządzeniu końcowym, treść (np. identyfikatory akcji) oraz unikalny numer.
 3. Pliki cookies wykorzystywane są w celu:
  • dostosowania zawartości Strony Internetowej do preferencji Użytkownika oraz optymalizacji korzystania ze Strony Internetowej. W szczególności pliki te pozwalają rozpoznać urządzenie Użytkownika i odpowiednio wyświetlić
  • Stronę Internetową, dostosowując ją do jego potrzeb i preferencji;
  • tworzenia statystyk i analiz dotyczących korzystania ze Strony Internetowej.
 4. W ramach Strony Internetowej stosowane są dwa zasadnicze rodzaje plików cookies: „sesyjne” (session cookies, session storage) oraz „stałe” (persistent cookies, local storage). Cookies „sesyjne” są plikami tymczasowymi, które przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika do czasu wygaśnięcia sesji (np. opuszczenia Strony Internetowej, usunięcia ich przez Użytkownika lub wyłączenia oprogramowania). „Stałe” pliki cookies przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika przez czas określony w parametrach plików cookies lub do czasu ich usunięcia przez Użytkownika.
 5. Wykorzystywanie plików cookies nie powoduje zmian konfiguracyjnych w urządzeniu końcowym Użytkownika i oprogramowaniu zainstalowanym na tym urządzeniu.
 6. Domyślne ustawienia przeglądarek internetowych dopuszczają zwykle zapisywanie plików cookies w urządzeniach końcowych użytkowników stron internetowych. Ustawienia te mogą jednak zostać zmienione przez Użytkownika.
 7. Użytkownik ma możliwość określenia warunków wykorzystywania plików cookies za pomocą ustawień oprogramowania (przeglądarki internetowej) zainstalowanego na jego urządzeniu końcowym. Zmiana może polegać na częściowym lub całkowitym ograniczeniu możliwości zapisywania plików cookies na urządzeniu końcowym użytkownika.
 8. Angloville informuje, że zgodnie z przepisami ustawy prawo telekomunikacyjne, zgoda użytkownika końcowego na przechowywanie informacji lub uzyskiwanie dostępu do informacji już przechowywanej w telekomunikacyjnym urządzeniu końcowym użytkownika końcowego może być wyrażona przez użytkownika również za pomocą ustawień oprogramowania zainstalowanego w wykorzystywanym przez niego urządzeniu końcowym. W przypadku zatem gdyby użytkownik nie chciał wyrazić takiej zgody, powinien dokonać zmiany ustawień przeglądarki internetowej.
 9. Szczegółowe informacje w zakresie zmiany ustawień przeglądarki dotyczących plików cookies oraz ich usunięcia uzyskać można na oficjalnej stronie internetowej konkretnej przeglądarki. W szczególności powyższe informacje można znaleźć pod następującymi adresami stron internetowych:
4. Narzędzia wykorzystywane na Stronie Internetowej
 1. Angloville w ramach Strony Internetowej korzysta z narzędzi informatycznych dostarczanych przez podmioty zewnętrzne. Korzystanie z tych narzędzi może wiązać się z korzystaniem z plików cookies dostarczanych przez te podmioty.

Google Analytics

 1. Angloville korzysta na Stronie Internetowej z narzędzia Google Analytics dostarczanego przez Google.
 2. Spółka Google LLC swoją siedzibę ma w USA, a więc poza terenem Europejskiego Obszaru Gospodarczego. Google LLC jest podmiotem, który przystąpił do programu EU-U.S. Privacy Shield (Tarcza Prywatności) i zapewnia odpowiedni poziom ochrony danych.
 3. Użytkownicy mogą zapobiec wykorzystywaniu swoich danych w Google Analytics. Więcej informacji o tym jak można to zrobić znajduje się pod linkiem https://tools.google.com/dlpage/gaoptout.

Facebook Pixel

 1. Angloville korzysta z narzędzia Facebook Pixel.
 2. Narzędzie to dostarczane jest przez Facebook, Inc., która to spółka ma siedzibę w USA, a więc poza terenem Europejskiego Obszaru Gospodarczego. Facebook, Inc. jest podmiotem, który przystąpił do programu EU-U.S. Privacy Shield (Tarcza Prywatności) i zapewnia odpowiedni poziom ochrony danych.
 3. Facebook Pixel jest narzędziem umożliwiającym prezentowanie reklam dostosowanych do preferencji Użytkownika w serwisie facebook.com oraz pomagającym mierzyć skuteczność reklam.
 4. Więcej informacji o zasadach przetwarzania danych przez Facebook, Inc. znajduje się pod linkiem https://www.facebook.com/privacy/explanation.

Hotjar

 1. Angloville korzysta na Stronie Internetowej z narzędzia Hotjar.
 2. Narzędzie to dostarczane jest przez Hotjar Limited z siedzibą na Malcie.
 3. Celem tego narzędzia jest analizowanie zachowania Użytkownika podczas korzystania przez niego ze Strony Internetowej. Hotjar rejestruje sposób poruszania się Użytkownika po Stronie Internetowej (w tym np. nawigację czy ruch kursora). Angloville nie pozyskuje jednak za pomocą tego narzędzia żadnych innych danych Użytkownika. Narzędzie to jest używane przez Angloville jedynie w celu analizowania i optymalizacji funkcjonowania Strony Internetowej.
 4. Więcej informacji na temat polityki prywatności Hotjar można znaleźć pod adresem hotjar.com.
 5. Istnieje również możliwość wyłączenia przez danego Użytkownika możliwości analizowania jego zachowania na Stronie Internetowej. Więcej informacji na ten temat można znaleźć pod linkiem https://www.hotjar.com/legal/compliance/opt-out.
Zadzwoń Zamów rozmowę Wyślij e-mail

OSTATNIE MIEJSCA NA WAKACJE 2024

X