1. Angloville
  2. Materiały
  3. Wymagania na poziomie B2 z języka angielskiego – co musisz wiedzieć?
Wymagania na poziomie B2 z języka angielskiego – co musisz wiedzieć?

Wymagania na poziomie B2 z języka angielskiego – co musisz wiedzieć?

Każdy, w trakcie nauki języków obcych, z pewnością spotkał się ze specjalną skalą zaawansowania znajomości języka obcego. Mowa tu oczywiście o CERF, czyli o Europejskim Systemie Opisu Kształcenia Językowego. Składa się on z sześciu różnych poziomów ściśle skorelowanych z posiadanymi umiejętnościami z zakresu pisania, słuchania, czytania i mówienia. Wielu osobom z różnych względów zależy na znajomości angielskiego na poziomie B2, czyli na poziomie średniozaawansowanym. Co trzeba umieć, aby osiągnąć taki poziom w języku angielskim?

Znajomość języka angielskiego na poziomie B2

Poziom B2, określany jako upper-intermediate, to umiejętności komunikacyjne na poziomie średniozaawansowanym. Taka osoba powinna znać około 3000-5000 słów. W praktyce oznacza to, że osoba na takim poziomie jest w pełni komunikatywna, potrafi płynnie, spontanicznie i bez większych problemów rozmawiać z native speakerami, czyli z rodzimymi użytkownikami danego języka, w różnych codziennych sytuacjach. Nie musi przygotowywać się do rozmowy, jest w stanie swobodnie komunikować swoje argumenty i bronić swojego zdania, nie ma problemów z aktywnym udziałem w różnego rodzaju dyskusjach. Dodatkowo rozumie merytoryczne dyskusje na tematy konkretne i abstrakcyjne, rozważając wady i zalety, bez wysiłku śledzi złożoną argumentację z zakresu swojej specjalności, nie ma problemu ze zrozumieniem większości informacji w telewizji czy w radiu na dany temat. Może swobodnie i ze zrozumieniem oglądać filmy czy seriale w rodzimym języku, o ile bohaterowie posługują się standardowym angielskim.

Z zakresu czytania osoba na poziomie B2 ma umiejętność rozumienia dłuższych wypowiedzi pisemnych na bieżące tematy i problemy, czy w obrębie swojej specjalności. Ma także swobodę w czytaniu i rozumieniu współczesnej literatury anglojęzycznej pisanej prozą. Jeżeli chodzi o pisanie, osoba na poziomie średniozaawansowanym potrafi bez problemów stworzyć szczegółowy tekst na tematy sobie znane lub w obrębie swoich zainteresowań. Dodatkowo wie, jak napisać esej, raport, sprawozdania czy ogłoszenie. W wypowiedzi pisemnej potrafi przejrzyście przekazać określone informacje i przedstawić argumentację za i przeciw.

Obozy językowe dla dzieci i młodzieży

Nauka języka angielskiego w kraju oraz za granicą.

Poziom B2 z języka angielskiego – zakres materiału

Poszczególne poziomy znajomości języka angielskiego mają określony zakres materiału, który należy przyswoić, aby zdać egzamin potwierdzający umiejętności. Na poziomie B2 jest to 4000-5000 słów, dzięki którym można tworzyć szczegółowe opisy, wyrażać określone poglądy, posługiwać się zdaniami złożonymi i bardziej skomplikowanymi formami. Zasób słownictwa powinien być na tyle bogaty, aby w sposób płynny mówić o szczegółach różnych sytuacji i rozmawiać z rodzimym użytkownikiem danego języka. Na tym poziomie należy także znać większość struktur gramatycznych. Komunikacja powinna przebiegać bez większych błędów, a te popełniane powinny być na bieżąco skorygowane. Mówienie powinno być płynne, bez zauważalnych, większych pauz.

Rodzaje egzaminów z poziomu B2 z języka angielskiego i wymagania

Nie zawsze zdanie matury z języka obcego na poziomie zaawansowanym, czy ukończenie fakultetów na studiach, jest wystarczające, aby potwierdzić poziom średniozaawansowany, czyli angielski na poziomie B2. Wymagania są wyższe. Dokumentem, który daje taką możliwość, jest oficjalny certyfikat. Certyfikat można otrzymać, zdając wybrany egzamin potwierdzający umiejętności na poziomie B2. Wymagania, aby je zdać, są różne i wyglądają następująco:

  • Cambridge B2 First – dobra znajomość języka ogólnego i umiejętność radzenia sobie w różnych codziennych sytuacjach.
  • Cambridge First for Schools – dobra, ogólna znajomość angielskiego adekwatna do umiejętności dzieci w wieku szkolnym, dostosowana do ich wieku.
  • IELTS (poziom 5-6) – dobra znajomość angielskiego na poziomie ogólnym/akademickim, a dokładniej umiejętność radzenia sobie z nauką na poziomie akademickim w języku obcym.
  • Aptis – dobra znajomość języka obcego w zakresie ogólnym, umiejętność radzenia sobie w zwykłych sytuacjach.
  • Cambridge BEC Vantage – dobra znajomość angielskiego biznesowego oraz umiejętność radzenia sobie w różnych sytuacjach biznesowych i zawodowych.

b2 angielski wymagania

Dlaczego warto zdobyć certyfikat B2 z języka angielskiego?

Nie da się ukryć, że certyfikat potwierdzający znajomość języków obcych na poziomie upper-intermediate, jest bardzo przydatny. Jest on wystarczający, aby prowadzić zajęcia z angielskiego (wraz z wykształceniem pedagogicznym) w przedszkolach i klasach 1-3 w szkole podstawowej. Oficjalny dokument może być wymagany, kiedy chcemy, dostać się na studia zagraniczne, wyjechać na zagraniczne praktyki lub wymianę studencką, może być podstawą do wyższych zarobków i pozwoli wyróżnić się w procesie rekrutacji, ponieważ w wielu firmach znajomość języka obcego na poziomie komunikatywnym, jest niezwykle ważna.

Jeżeli mamy taką możliwość, nie warto zwlekać, tylko przystąpić do egzaminu. Nigdy nie wiadomo, w jakich sytuacjach certyfikat może być przydatny. Jeżeli nie jesteś w stanie samodzielnie nauczyć się określonych zagadnień, przydatny może być kurs angielskiego lub obozy językowe w krajach anglojęzycznych. Jeżeli znasz już poziom B1 z języka angielskiego, to masz solidne podstawy i jesteś na dobrej drodze, aby podnieść swoje kwalifikacje.

Zadzwoń Zamów rozmowę Wyślij e-mail