1. Angloville
  2. Materiały
  3. Rok szkolny w USA – kiedy się zaczyna i jak wygląda?
Rok szkolny w USA – kiedy się zaczyna i jak wygląda?

Rok szkolny w USA – kiedy się zaczyna i jak wygląda?

Chcesz wyjechać na wymianę uczniowską – spędzić rok w szkole średniej w USA? Zacznij od zapoznania się z różnicami między amerykańskim a polskim system szkolnictwa. Przykład? Rok szkolny w USA może rozpocząć się już w połowie sierpnia. A to nie wszystko. Dowiedz się więcej o tym, jak funkcjonują licea w Stanach Zjednoczonych i przygotuj się do wyjazdu.

Kiedy zaczyna się rok szkolny w USA?

Jako uczeń świetnie wiesz, że pierwszy dzwonek po wakacyjnej przerwie rozbrzmiewa w polskich szkołach 1 września. W Stanach Zjednoczonych jest inaczej. Niektórzy uczniowie rozpoczynają naukę już w połowie sierpnia, inni z kolei mają jeszcze nieco wolnego – w szkole pojawiają się dopiero z początkiem września. To wynik różnic w sposobie organizacji pracy szkół w poszczególnych dystryktach i stanach.

Kiedy zaczyna się rok szkolny w USA – przykłady:

  • pod koniec sierpnia – New York, Illinois i Massachusetts;
  • na początku września – Colorado i Washington;
  • po dniu Święta Pracy (Labor Day), które przypada w pierwszy poniedziałek września – Maryland i Michigan.

Rok szkolny w amerykańskim liceum – co warto wiedzieć?

Rok szkolny w Ameryce – podobnie jak rok w polskiej szkole – dzieli się na semestry. Nie zawsze jednak semestry są dwa (zimowy i letni). W amerykańskich szkołach można spotkać się też z podziałem kwartalnym (quarter system). W liceach wyróżnia się trzy sezony: jesienny (wrzesień-grudzień), zimowy (styczeń-marzec) i wiosenny (kwiecień-czerwiec).

W trakcie poszczególnych semestrów uczniowie uczęszczają na zajęcia obowiązkowe (core curriculum – ok. 50 proc. zajęć) i przedmioty wybrane zgodnie z własnymi zainteresowaniami (electives – drugie 50 proc. zajęć). Zarówno prace domowe, jak i egzaminy sprawdzające wiedzę mogą być oceniane w systemie punktowym, procentowym lub literowym – od A+ do F, gdzie A to odpowiednik polskiej oceny 5+/6.

Co jeszcze warto wiedzieć o roku szkolnym w amerykańskim liceum? Uczniowie mogą liczyć na dwie dłuższe przerwy w ciągu roku szkolnego – są to:

  • przerwa świąteczna – ma związek z Bożym Narodzeniem i trwa ok. 2 tygodnie;
  • przerwa wiosenna – to tygodniowa przerwa od nauki, która najczęściej zostaje zaplanowana na marzec.

Jeżeli chcesz spędzić rok w USA, możesz wybrać szkołę zarówno publiczną, jak i prywatną. W placówkach pierwszego rodzaju nie ma obowiązku noszenia mundurków. Nie oznacza to jednak, że uczniowie mają pełną dowolność w zakresie ubioru – istnieją wytyczne, do których należy się stosować. W prywatnych szkołach jest inaczej – większość z nich ma własny wzór mundurka, a korzystanie z niego przez uczniów jest obowiązkowe.

Jak wygląda koniec roku szkolnego w USA?

Nauka w amerykańskiej szkole trwa ok. 10 miesięcy. Kiedy ma miejsce koniec roku szkolnego w USA? Uczniowie udają się na wakacje w maju lub czerwcu – w zależności od tego, czy rok szkolny rozpoczął się w połowie sierpnia, czy z początkiem września. A jak wygląda zakończenie roku szkolnego? Między szkołami mogą pojawić się pewne różnice, jednak najczęściej w ostatnich dniach nauki:

  • uczniowie przynoszą roczniki (yearbooks) – to albumy ze zdjęciami, w których gromadzi się życzenia i podpisy;
  • odbywają się imprezy – mogą to być choćby pikniki na świeżym powietrzu;
  • ostatni rocznik bawi się na balu (prom) – to odpowiednik polskiej studniówki, jednak z tym zastrzeżeniem, że w USA uczniowie nie przystępują do matury.

Co z egzaminami końcowymi? W Stanach Zjednoczonych nie funkcjonuje jednolity system nauczania, a to powoduje, że z perspektywy polskich uczniów ten etap szkolnej nauki może wydawać się skomplikowany. W każdym semestrze uczeń amerykańskiego liceum musi ukończyć określoną liczbę przedmiotów, z których część jest obowiązkowa. Zaliczenie semestralne (finals) może mieć postać np. egzaminu – to zależy od nauczyciela. Aby ukończyć szkołę średnią, wystarczy co semestr zaliczyć wymaganą liczbę przedmiotów. Z kolei absolwenci liceum wybierający się na studia dodatkowo zdają odpłatny test SAT lub ACT – są one przeprowadzane przez niezależne organizacje.

Uczniowie z bardzo dobrymi wynikami kończą szkołę z wyróżnieniem. Najlepszy uczeń ma zaszczyt wygłoszenia pożegnalnej przemowy podczas ceremonii zakończenia nauki.

koniec roku szkolnego w usa

Na co może liczyć uczeń podczas roku szkolnego w Ameryce?

Zajęcia w amerykańskich liceach najczęściej odbywają się w godzinach od 9 do 15. Po zakończeniu lekcji większość uczniów nie opuszcza terenu szkoły od razu – powodem jest bogaty wybór zajęć dodatkowych. Każdy uczeń może sprawdzić się w różnych dyscyplinach sportowych lub rozwijać swoją pasję. Oferta jest bardzo rozbudowana – szkoły mogą proponować uczniom wstąpienie do różnych klubów, np. szachowego czy teatralnego. Wielu uczniów właśnie podczas zajęć dodatkowych nawiązuje znajomości na całe życie.

Dla wielu amerykańskich nastolatków liceum to ostatni etap kształcenia. To powoduje, że szkoły zapewniają wsparcie ze strony doradcy zawodowego. Pomaga on m.in. w wyborze przedmiotów dodatkowych i kształtowaniu ścieżki kariery. W wielu szkołach doradca zawodowy wspiera również uczniów biorących udział w wymianach uczniowskich – udziela informacji o szkole, dostępnych zajęciach dodatkowych i pomaga rozwiązać problemy.

Zadzwoń Zamów rozmowę Wyślij e-mail