1. Angloville
  2. Materiały
  3. Poziomy znajomości języka angielskiego
Poziomy znajomości języka angielskiego

Poziomy znajomości języka angielskiego

Tworzysz nowe lub odświeżasz stare CV i w związku z tym zastanawiasz się, jaki wpisać w nim poziom znajomości języka angielskiego? Musisz być precyzyjny – w przeciwnym razie stracisz szansę na otrzymanie pracy lub pracodawca szybko zorientuje się, że zawyżyłeś swoje umiejętności. Dowiedz się, jakie są poziomy znajomości języka angielskiego.

Poziomy znajomości języka angielskiego według standardu CEFR

Przez lata powstało wiele systemów określających poziomy znajomości języka angielskiego, ale najpopularniejszym jest Common European Framework of Reference for Languages (CEFR), czyli Europejski System Opisu Kształcenia Językowego (ESOKJ). Skala ta została opracowana przez Radę Europy i ma zastosowanie na terenie wszystkich krajów wchodzących w skład Unii Europejskiej.

System CEFR uwzględnia różne kompetencje – mówienie, słuchanie, czytanie i pisanie. Zgodnie ze skalą wyróżnia się sześć poziomów zaawansowania:

  • podstawowy – A1 (początkujący) i A2 (podstawowy),
  • średniozaawansowany – B1 (niższy średniozaawansowany) i B2 (wyższy średniozaawansowany),
  • zaawansowany – C1 (zaawansowany) i C2 (biegły).

Poza wymienionymi wyżej poziomami wyróżnia się też trzy pośrednie – A2+, B1+ i B2+, przy czym w praktyce są one rzadko stosowane.

Stopnie znajomości języka w skali CEFR – opis kompetencji

Jakie umiejętności powinieneś opanować na poziomach wyróżnionych w ramach systemu CEFR? Szczegóły znajdziesz w poniższej tabeli.

PoziomOpis posiadanych umiejętności
A1Znajomość języka angielskiego na tym poziomie oznacza, że potrafisz zrozumieć proste komunikaty i opanowałeś budowę wypowiedzi dotyczących codziennych sytuacji. Potrafisz też prowadzić proste rozmowy na podstawowe tematy, o ile Twój rozmówca mówi powoli i zrozumiale.
A2Poziom A2 oznacza, że poradzisz sobie w podstawowych sytuacjach komunikacyjnych. Dzięki temu, że znasz podstawowe słownictwo i rozumiesz wypowiedzi dotyczące życia codziennego, możesz prowadzić rozmowy na podstawowe tematy.
B1Język angielski na tym poziomie oznacza, że opanowałeś już podstawy. Masz na tyle bogate słownictwo, że w czasie rozmowy potrafisz zaprezentować swoją opinię. Wypowiadasz się w sposób prosty, ale zrozumiały na tematy, które są Ci znane. Poradzisz sobie w większości sytuacji komunikacyjnych.
B2Potrafisz zarówno ustnie, jak i pisemnie wypowiedzieć się na różne tematy. Trudności nie sprawia Ci uzasadnienie swojego stanowiska. Nie masz też problemu z wyłapaniem myśli w złożonych wypowiedziach, które dotyczą tematów zarówno konkretnych, jak i abstrakcyjnych.
C1To zaawansowany poziom znajomości języka angielskiego. Wypowiadasz się płynnie i spontanicznie na różne tematy, nie masz problemu z rozumieniem tekstów i dostrzegasz w nich znaczenia wyrażone pośrednio. Swobodnie posługujesz się językiem angielskim w kontaktach towarzyskich i zawodowych.
C2Rozumiesz wszystko, co usłyszysz lub przeczytasz (za wyjątkiem specjalistycznych terminów). Twoje wypowiedzi są płynne i precyzyjne. Potrafisz streszczać informacje z różnych źródeł, bezbłędnie odtwarzając zawarte w nich tezy. Nie masz problemów podczas komunikowania się z innymi osobami.

Czym jest test poziomujący angielski i kiedy z niego skorzystać?

Mimo że zapoznałeś się z opisem kompetencji na poszczególnych poziomach, nadal masz wątpliwości i nie wiesz, jak określić swój poziom angielskiego? To często spotykany problem, który możesz rozwiązać, sięgając po test poziomujący angielski, czyli test stworzony do oceny poziomu znajomości języka obcego.

Test poziomujący nie jest jedyną możliwością – pomóc może Ci też native speaker. Każdy lektor języka obcego zna standard CEFR i dzięki rozmowie oraz przeprowadzeniu prostych ćwiczeń będzie w stanie ocenić Twój poziom angielskiego.

Kiedy warto znać swój poziom angielskiego?

Zamierzasz kontynuować naukę języka angielskiego? Chcesz kupić materiały do nauki angielskiego lub książkę, której słownictwo będzie dostosowane do Twojego aktualnego poziomu znajomości języka? Szukasz pracy i wiesz, że czeka Cię rozmowa rekrutacyjna po angielsku? To tylko przykładowe sytuacje, w których będziesz musiał określić swój poziom znajomości języka angielskiego.

Szczególnie wówczas, gdy szukasz zatrudnienia, powinieneś znać poziom swoich umiejętności językowych według uniwersalnej skali. Pracodawcy lub specjaliście zajmującemu się rekrutacją więcej powie określenie „B1” niż często spotykane w CV i jednocześnie mało precyzyjne słowo „komunikatywny”.

Zadzwoń Zamów rozmowę Wyślij e-mail