1. Angloville
  2. Materiały
  3. Poziom B1 z języka angielskiego – zakres materiału
Poziom B1 z języka angielskiego – zakres materiału

Poziom B1 z języka angielskiego – zakres materiału

Europejski System Opisu Kształcenia Językowego (CEFR) zdefiniował sześć różnych stopni posługiwania się językiem obcym w zakresie pisania, czytania, mówienia i rozumienia. Każdy, kto uczy się jakiegoś języka obcego, z pewnością spotkał się z tą skalą. System ten zaczyna się od poziomu A1, a kończy na poziomie C2. Poziom B1 znajduje się pośrodku, a więc oznacza znajomość języka obcego na poziomie średniozaawansowanym. Jakie wymagania obejmuje ten poziom i jakie umiejętności powinna znać osoba na poziomie B1 z języka angielskiego?

Język angielski na poziomie B1 – jak się go nauczyć?

Teoretycznie angielski na poziomie B1 powinni znać wszyscy uczniowie szkół średnich, którzy przystępują do matury podstawowej z tego języka. W praktyce wygląda to jednak różnie, dlatego nie można z góry zakładać, że każdy, kto zda egzamin dojrzałości, osiągnął poziom średniozaawansowany. Z drugiej strony, znając zakres materiału, który obowiązuje na poziomie B1, można samemu określić, czy faktycznie mamy wymagane umiejętności. Jednak to także może nie być w pełni miarodajne.

Najlepszym sposobem, aby potwierdzić poziom znajomości języka angielskiego, będzie jednak przystąpienie do egzaminu certyfikującego. Jego wynik będzie rzeczywistym, a przede wszystkim oficjalnym potwierdzeniem znajomości angielskiego na poziomie B1.

Samodzielna nauka języka angielskiego

Znajomość angielskiego na poziomie B1 oznacza stosunkowo swobodne komunikowanie się z rodzimymi użytkownikami tego języka. Z tego powodu podczas samodzielnej nauki warto rozwijać umiejętności, które ułatwią porozumiewanie się, a więc bogatsze słownictwo czy lepsze rozumienie ze słuchu. Oprócz nauki z książek przeznaczonych dla tego konkretnego poziomu warto korzystać z aplikacji do nauki języków obcych. System nagród czy odznaczeń za nieprzerwaną naukę w poszczególnych aplikacjach jest bardzo motywujący i zachęcający do wykonywania codziennych ćwiczeń. A regularność w nauce to najlepsza droga do sukcesu, aby wznieść się na kolejne poziomy znajomości języka angielskiego. Warto słuchać podcastów, słuchowisk czy audycji radiowych na ulubione i znane tematy, aby oswoić się z normalnym tempem rozmowy i poprawić rozumienie słuchanej angielszczyzny. Ponadto warto czytać proste opowiadania czy krótkie artykuły oraz tworzyć nieskomplikowane teksty takie jak opisy doświadczeń, eseje czy wiadomości do kogoś znajomego.

Kurs języka angielskiego

Z kolei kursy angielskiego zapewnią Ci usystematyzowaną i regularną naukę oraz kontakt z żywym językiem. Częste dyskusje grupowe, ćwiczenia mówienia typu role-play czy odgrywanie codziennych sytuacji ma ogromny wpływ na doskonalenie umiejętności. Kurs języka angielskiego to idealna opcja, dla kogoś, kto potrzebuje zewnętrznej motywacji. Zajęcia w szkołach językowych dają możliwość kontrolowania postępów. To także okazja do poznania wszystkich popełnianych błędów i możliwość poprawiania ich na bieżąco. A co najważniejsze, kursy podążają za określonymi wymaganiami poszczególnych poziomów w języku angielskim i mogą być pomocne w trakcie przygotowań do oficjalnych egzaminów certyfikujących. Jeżeli zależy nam na szybkich i satysfakcjonujących efektach, pomocny może być także obóz językowy.

Obozy językowe dla dzieci i młodzieży

Nauka języka angielskiego w kraju oraz za granicą.

Co musisz umieć, aby uzyskać poziom B1 z języka angielskiego?

Poszczególne poziomy Europejskiego Systemu Opisu Kształcenia Języka objaśniają szczegółowe umiejętności, które powinna posiadać osoba posługująca się językiem angielskim. Każdy na średniozaawansowanym poziomie B1 (intermediate) w języku angielskim powinien rozumieć główne przesłanie prostych tekstów, wypowiedzi czy materiałów multimedialnych na tematy znane, w typowych, codziennych sytuacjach, z zakresu zagadnień na temat szkoły, pracy, pasji czy czasu wolnego. Osoba na poziomie B1 z angielskiego powinna także bez większych problemów radzić sobie w rozmowach w języku angielskich podczas podróży do krajów anglojęzycznych i w trakcie nieskomplikowanych sytuacji w hotelu, restauracji, na lotnisku czy na ulicy. Umiejętności na poziomie B1 to dodatkowo podstawowa gramatyka, tworzenie prostych oraz zrozumiałych wypowiedzi pisemnych i ustnych na znane sobie tematy.

Każda osoba znająca angielski w stopniu średnio zaawansowanym potrafi opisywać doświadczenia, zdarzenia, marzenia, wątpliwości, cele. Umie opowiadać i opisywać swoje plany, wyrażać swoje opinie, tworzyć spójne teksty. Pamiętaj, że aby to wszystko w nauce języka angielskiego osiągnąć, kluczowa jest systematyczność! To krok, aby nie tylko zdobyć poziom B1, ale także poziom B2 z języka angielskiego.

Jaki certyfikat językowy obowiązuje na poziomie B1?

Każdy poziom znajomości angielskiego można potwierdzić dzięki oficjalnym egzaminom certyfikującym. Certyfikat, który potwierdza znajomość angielskiego na poziomie B1, nazywa się PET, czyli Preliminary English Test. Egzamin uważa się za zdany, kiedy uczestnik osiągnie wynik minimum 70%. PET składa się z trzech części. Pierwsza z nich to czytanie ze zrozumieniem oraz pisanie określonego tekstu. Druga część egzaminu to test rozumienia ze słuchu. Natomiast ostatnia część dotyczy mówienia. Na tym etapie uczestników czeka rozmowa z egzaminatorem.

poziom b1 angielski zakres materiału

Poziom B1 z języka angielskiego – zakres materiału

Angielski na poziomie B1 to całkiem dobry punkt wyjścia, dla osób, które dopiero zaczynają swoją przygodę z nauką języka obcego. I chociaż nie będzie on wystarczający, aby z łatwością studiować za granicą lub prowadzić bardziej skomplikowane prezentacje biznesowe, to umożliwi przeprowadzić klasyczną rozmowę z kolegami z pracy, z klientem czy też gośćmi z zagranicy. Warto zatem mieć poziom B1 z języka angielskiego. Zakres materiału jest znany, można działać i dążyć do realizacji zamierzonego celu!

Zadzwoń Zamów rozmowę Wyślij e-mail