1. Angloville
 2. Materiały
 3. Opis obrazka po angielsku – przykład, zwroty, wskazówki przed maturą
Opis obrazka po angielsku – przykład, zwroty, wskazówki przed maturą

Opis obrazka po angielsku – przykład, zwroty, wskazówki przed maturą

Opis obrazka po angielsku to jedno z kilku zadań, jakie zawsze pojawia się podczas matury ustnej z języka angielskiego. Zdający musi dokładnie opisać zdjęcie, które wylosował w swoim zestawie, a następnie odpowiedzieć na trzy pytania związane z tematyką fotografii. Pytania widzi jedynie egzaminator, maturzysta musi je zrozumieć ze słuchu. Opis obrazu po angielsku trwa około czterech minut. Matura z angielskiego często stresuje zdających, a opis zdjęcia z pozoru może wyglądać na skomplikowany, jednak warto mieć na uwadze to, że wszystko, co musimy powiedzieć, znajduje się przed naszymi oczami.

Opisywanie obrazka po angielsku - na co zwrócić uwagę?

Aby dobrze opisać obrazek po angielsku, trzeba pamiętać o kilku bardzo ważnych rzeczach. Przede wszystkim warto zwrócić uwagę na kolejność opisywanych elementów. Obrazki maturalne najlepiej opisywać od ogółu do szczegółu, czyli zacząć od najogólniejszych informacji, stopniowo przechodząc do tych bardziej szczegółowych. Taka konstrukcja sprawia, że opis obrazka ma zachowany porządek, jest spójny, logiczny i ułatwia formułowanie wypowiedzi.

Słownictwo do opisu obrazka powinno uwzględniać trzy najważniejsze elementy. Po pierwsze kto lub co jest na obrazku, po drugie gdzie jest i po trzecie co robi. Dodatkowym atutem tego, jak opisywać obrazki po angielsku będzie uwzględnienie np. pory dnia lub roku, odniesienie się do uczuć i emocji, które towarzyszą osobom na zdjęciu, szczegółowy opis wyglądu, ubioru albo cech charakteru postaci. Jako zakończenie można uwzględniać własne emocje lub doświadczenia związane z tematyką obrazka.

Należy też wiedzieć, w jakim czasie opisujemy obrazek po angielsku. W tym zadaniu należy posługiwać się czasami teraźniejszymi. Do opisu tego, co widzimy na fotografii, powinien być zastosowany czas Present Simple, a do wyrażania czynności, które dzieją się na zdjęciu – Present Continuous. Język angielski zastosowany w opisie jest oceniany pod względem bogactwa, poprawności leksykalno-gramatycznej, wymowy oraz płynności.

Obozy językowe dla dzieci i młodzieży

Nauka języka angielskiego w kraju oraz za granicą.

Przykładowy opis obrazka po angielsku

Żeby lepiej zrozumieć zadanie, poniżej znajduje się przykładowy opis obrazka po angielsku z tłumaczeniem.

In the picture we can see a group of people having a meeting. Three people are seated at a table and they are working. They have laptops and notebooks on the table. They are all drinking something. They can be in some restaurant or maybe coworking space. In the background is a big and nice plant. It looks like the people in the picture know each other well – they are laughing together and having a good time.

Na obrazku widzimy grupę osób na spotkaniu. Trzy osoby siedzą przy stole i pracują. Na stole stoją laptopy i są notesy. Wszyscy coś piją. Mogą być w jakiejś restauracji lub przestrzeni coworkingowej. W tle jest duża i ładna roślina. Wygląda na to, że osoby na zdjęciu dobrze się znają – śmieją się razem i dobrze bawią.

There are three women sitting by the table. Two of them we can see the front side. One of them we can see the only backside. They’re all in their thirties. Two women have long straight hair – blond and brown. One woman has short black curly hair. She also wears eyeglasses. The weather is not too hot because women wear jackets and sweaters.

Przy stole siedzą trzy kobiety. Dwie z nich możemy zobaczyć z przodu. Jedna z nich siedzi tyłem. Wszystkie są po trzydziestce. Dwie kobiety mają długie proste włosy – blond i brązowe. Jedna kobieta ma krótkie czarne kręcone włosy. Nosi również okulary. Pogoda nie jest zbyt gorąca, bo kobiety noszą kurtki i swetry.

Opis obrazka po angielsku zwroty

Istnieją pewne wyrażenia oraz zwroty, które mogą okazać się niezwykle przydatne podczas opisywania obrazka po angielsku. Poniżej znajduje się część z nich. Inne przydatne zwroty można poznać, robiąc intensywny kurs angielskiego.

 • In this picture there is/are – Na tym obrazku jest/są
 • In the picture I can see – Na obrazku widzę
 • The photo shows – Zdjęcie przedstawia
 • Perhaps the picture was taken in – Może zdjęcie zostało zrobione w
 • In the backgroung – W tle
 • In the foreground – Na pierwszym planie
 • At the bottom of the picture – Na dole obrazka
 • At the top of the picture – Na górze obrazka
 • In the distance – W oddali
 • In the middle of the picture – Na środku obrazka
 • On the right-hand side / left-hand side of the picture – Po prawej/lewej stronie obrazka
 • It looks like… – Wygląda na to, że…
 • It might be… – To może być…
 • I would say that… – Powiedział(a)bym, że…
 • I have the impression that… – Mam wrażenie, że…
 • It seems that… – Wydaje się, że…
 • I bet that… – Założę się, że…
 • Personally, I believe that… – Osobiście wierzę, że…
 • As far as I’m concerned… – Jeśli o mnie chodzi…
 • What is more… – Co więcej…
 • In addition – Dodatkowo
 • However – Jednak

Warto skorzystać z oferty dodatkowych zajęć i wybrać angielski dla młodzieży, który w pełni przygotuje maturzystów do egzaminu ustnego z języka angielskiego. Dzięki zajęciom uczniowie zaczną swobodnie porozumiewać się w języku obcym, nabiorą pewności siebie i bez stresu oraz problemów zdadzą maturę ustną z angielskiego.

Zadzwoń Zamów rozmowę Wyślij e-mail