1. Angloville
 2. Materiały
 3. Interpunkcja po angielsku – wszystko, co musisz wiedzieć!
Interpunkcja po angielsku – wszystko, co musisz wiedzieć!

Interpunkcja po angielsku – wszystko, co musisz wiedzieć!

Kiedy zaczynamy uczyć się języka angielskiego, najczęściej stawiamy sobie za cel swobodę w mówieniu i rozumieniu ze słuchu, nauczenie się zasad gramatyki czy osiągnięcie określonego poziomu umiejętności. W trakcie nauki angielskiego nie zwracamy szczególnej uwagi na interpunkcję. Stosowanie znaków interpunkcyjnych nie jest też tematem, który jest szczegółowo omawiany w szkole czy na studiach. Jednak te niepozorne znaki odgrywają bardzo ważną rolę i warto wiedzieć, jak je stosować prawidłowo.

Zasady interpunkcji w języku angielskim

W trakcie rozmowy możemy korzystać z różnych technik, aby nasz rozmówca w pełni zrozumiał, co chcemy mu przekazać. Mogą to być naturalne przerwy, zmiana intonacji, a nawet gestykulacja. W wypowiedziach pisemnych pomaga nam w tym interpunkcja. Znaki interpunkcyjne są istotne w każdym języku, także angielskim. Mają bezpośredni wpływ na znaczenie zdania, a źle użyte mogą całkowicie je zmienić. Jednak bardzo często nie znamy zasad stosowania interpunkcji w angielskim i robimy to na wyczucie. Poprawna interpunkcja sprawia, że wypowiedzi pisemne łatwiej się czyta, nie ma niedomówień i nieporozumień. Jednakże w dobie szybkich wiadomości poprzez media społecznościowe staliśmy się mniej uważni, a błędy popełniane w wiadomościach nieformalnych coraz częściej przenosimy także do formalnych wypowiedzi pisemnych. Umiejętność prawidłowego stosowania interpunkcji angielskiej sprawia, że nasze teksty są po prostu w pełni zrozumiałe.

Język angielski nie jest jednolity. Pomiędzy odmianą brytyjską a amerykańską można znaleźć wyraźne różnice. Dotyczy to także zasad interpunkcyjnych. Warto natomiast wiedzieć, że wiele zasad stosowanych jest umownie, dzięki czemu istnieje kilka możliwych wariantów zastosowania poszczególnych znaków. Istnieją jednak pewne zasady niezmienne i warto się ich nauczyć. Elementarna znajomość zasad interpunkcyjnych zaprocentuje podczas egzaminów certyfikujących czy matury rozszerzonej z języka obcego.

Obozy językowe dla dzieci i młodzieży

Nauka języka angielskiego w kraju oraz za granicą.

Najważniejsze znaki interpunkcyjne po angielsku

Znaki interpunkcyjne w angielskim potrafią zaskakiwać, chociaż niewiele się one różnią od tych, które stosujemy w języku polskim. Zasad poprawnej interpunkcji jest wiele i nie da się ich wszystkich nauczyć w jednym czasie. Poprawne stosowanie znaków interpunkcyjnych wymaga także praktyki. Poniżej znajduje się kilka podstawowych zasad, od których warto zacząć. Im więcej czasu poświęcisz na naukę angielskiego, tym więcej zasad i zależności związanych z interpunkcją poznasz.

Kropki

 • Kropka w angielskim (period/dot/full stop/point) podobnie jak i w polskim, służy do zakończenia zdania i sygnalizuje przerwę w jakiejś wypowiedzi.
 • Stosuje się ją także w niektórych skrótach takich jak: a.m. (rano), p.m. (po południu), etc. (i tak dalej), e.g. (na przykład). Kolejne zastosowanie to ułamki dziesiętne.
 • W UK i w Stanach Zjednoczonych używa się kropek zamiast przecinków, czyli pisze się 1.5 centimeters (1,5 centymetra).

Przecinki

 • Przecinek (comma) ma duże znaczenie w języku angielskim. Bo o ile zdanie ‘Let’s eat, Anna’ oznacza, że chcemy coś zjeść z Anną, o tyle ‘Let’s eat Anna’ sugeruje, że Anna może mieć kłopoty i powinna uciekać.
 • Przecinki oddzielają od siebie wyliczenia – I need to buy bread, milk, eggs, and butter.
 • Przecinek występuje przed spójnikami współrzędnymi. Można się ich nauczyć, zapamiętująć skrót FANBOYS (for, and, nor, but, or, yet, so) – I need to go to library, but I will not have time after school.
 • Przecinek powinien się pojawić, kiedy zdanie zaczyna się od if, when, because. Te wyrazy najczęściej wprowadzają zdania podrzędne – Because I need to go to doctor, I have to leave from here in 30 minutes. Jeżeli zdanie podrzędne i nadrzędne zamienimy miejsce, nie używamy przecinka – I have to leave from here in 30 minutes because I need to go to doctor.
 • Jeżeli zwracamy się do konkretnej osoby lub zaczynamy zdanie od słów tak/nie, przecinek powinien być w następnej kolejności Yes, we can meet on Saturday. Anna, let’s eat together.

Apostrofy

 • Apostrof (apostrophe) używa się do tworzenia skróconych form zawierających czasowniki posiłkowe – She’s the best! (she’s = she is) Don’t you think spring’s better then autumn? (don’t = do not / spring’s = spring is).
 • Inne zastosowanie to wskazanie przynależności do danej osoby This is Anna’s phone (To jest telefon Anny).
 • Jeżeli rzeczownik zakończony jest na “s”, wówczas apostrof stawia się na końcu wyrazu This is twins’ mom (To jest mama bliźniąt).

Znaki zapytania

 • Znak zapytania (question mark) może wyrażać zdziwienie, niepewność lub sugerować zainteresowanie.
 • W pytaniach bezpośrednich znak zapytania jest na końcu zdania Can you open the door, please? (czy możesz otworzyć drzwi, proszę?)
 • W pytaniach rozłącznych znak zapytania pojawia się po krótkim pytaniu na końcu zdania. Taką konstrukcję stosuje się w celu upewnienia się lub potwierdzenia czegoś She is so clever, isn’t she? (ona jest taka mądra, nieprawdaż?)

Wykrzykniki

 • Wykrzyknik (exclamation mark) służy do wyrażenia silnych emocji, podkreślenia czegoś lub zaakcentowania.
 • Obowiązkowy element rozkazów, kiedy chcemy wydać polecenie lub czegoś żądać Give it to me! (Daj mi to!)

W komunikacji nieformalnej (szczególnie w mediach społecznościowych), kiedy zależy nam na podkreśleniu emocji (pozytywnych i negatywnych) This is amazing! (to jest fascynujące!)

interpunkcja po angielsku

Sprawdzone sposoby na naukę interpunkcji w języku angielskim

Nie ma jednego, sprawdzonego sposobu na naukę interpunkcji. Zarówno gramatyka angielska, jak i interpunkcja wymagają poświęcenia czasu i praktyki. Czytanie różnego rodzaju tekstów, zwracanie uwagi na poszczególne znaki interpunkcyjne jest niezwykle ważne. Interpunkcji warto uczyć się małymi krokami. Dzięki temu nie będziemy przytłoczeni ilością materiału. Jeżeli zależy Ci na usystematyzowanej wiedzy, pomocny okaże się wyjazd językowy lub kursy językowe dla dorosłych. Możesz także sprawdzić, jak samemu nauczyć się języka angielskiego.

Zadzwoń Zamów rozmowę Wyślij e-mail