1. Angloville
 2. Materiały
 3. Esej po angielsku – jak go napisać? Podpowiadamy!
Esej po angielsku – jak go napisać? Podpowiadamy!

Esej po angielsku – jak go napisać? Podpowiadamy!

Formy wypowiedzi pisemnej nie cieszą się sympatią uczniów i osób przygotowujących się do egzaminów językowych. Nie da się ukryć, że każda z form, niezależnie od tego, czy jest to esej po angielsku, czy list, wymaga wielu umiejętności, od znajomości słownictwa, przez gramatykę, po styl wypowiedzi. Pisanie eseju po angielsku jest w zasadzie takie samo jak w każdym innym języku. Łączy je taka sama struktura czy charakter wypowiedzi pisemnej. Jak napisać esej po angielsku?

Jak zacząć esej po angielsku?

Angielski esej (an essay) to forma literacka, która służy wyrażaniu pisemnej twórczości z punktu widzenia autora. Jest to stosunkowo swobodna forma wypowiedzi pisemnej, w której autor w trakcie pisania może dowolnie wyrażać swoje myśli i opinie. Cały esej, w porównaniu do rozprawki, jest subiektywny. Autor stara się przekonać odbiorcę do własnej opinii za pomocą opisanych argumentów i kontrargumentów. Wyróżnia się 4 podstawowe kategorie eseju: argumentacyjny, narracyjny, ekspozycyjny, opisowy.

Jak zacząć esej po angielsku? Aby napisać go prawidłowo, warto zacząć od stworzenia prostego planu. To integralna część pisania, dzięki której całość wypowiedzi pisemnej jest spójna, logiczna i zrozumiała dla odbiorcy. Podczas tworzenia planu, warto skupić się nie tylko na strukturze eseju, ale także wypisać dodatkowe pomysły czy przydatne zwroty.

Najważniejsze zasady pisania eseju po angielsku

Zasady pisania eseju po angielsku są takie same jak w języku polskim. Musi być on podzielony na 3 części: wstęp (introduction), rozwinięcie (body), zakończenie (conclusion). We wstępie należy czytelnika zainteresować głównym tematem i postawioną tezą. W rozwinięciu przedstawić argumenty, kontrargumenty, przeanalizować dane i zinterpretować je w kontekście swojej tezy. Kolejne argumenty powinny być oddzielone w nowych akapitach i jasno opisane w pierwszych zdaniach tychże. Zakończenie z kolei jest niemniej ważne niż wstęp, ponieważ to ostatnia szansa, aby czytelnik przekonał się do postawionej przez nas tezy. W zakończeniu powinno znaleźć się podsumowanie argumentów i sformułowanie wniosków, które wynikają z analizy tematu. W tej części eseju należy unikać wprowadzania nowych informacji. Pisząc esej w języku angielskim, należy unikać wyrażeń potocznych, form skróconych i pamiętać o wskazanym limicie słów.

Esej po angielsku – zwroty, które mogą się przydać

Jeżeli już wiesz, jak napisać esej z angielskiego, warto poznać przydatne wyrażenia, które pomogą wyczerpać dany temat.

Wstęp

 • Many people believe that… – Wiele ludzi wierzy, że…
 • It is public knowledge that… – Powszechnie wiadomo, że…
 • Have you ever thought about/considered…? – Czy zastanawiałeś się kiedyś nad…?

Rozwinięcie

Wypisując pierwszy argument, warto wykorzystać jedno z wyrażeń typu:

 • The main/first/the most important advantage/benefit of…is… – Główną/Pierwszą/Najważniejszą zaletą/korzyścią…jest…
 • One major/additional/further advantage of…is…– Jednym z głównych/dodatkowych/kolejnych plusów…jest…

Kolejne argumenty i kontrargumenty warto wprowadzać, używając:

 • To begin with,/To start with, – Na początek,
 • Firstly,/In the first place, – Po pierwsze,
 • First of all, – Przede wszystkim,
 • Secondly, – Po drugie,
 • Thirdly, – Po trzecie
 • Moreover,/Furthermore,/What is more, – Ponadto,
 • On the other hand, – z drugiej strony…
 • Even though/Although – Mimo że
 • As a result,/Consequently,/Therefore, – W rezultacie,/Dlatego/Tak oto,
 • Besides,/Also – Oprócz tego,/Także,
 • Apart from this/that, – Oprócz tego,
 • In turn, – Z kolei,
 • Last but not least,/Finally, – Ostatnia, ale nie najmniej ważna sprawa,/W końcu,/Na koniec

Przedstawiając argumenty, można napisać:

 • According to… – Według…
 • It is often said/claimed/suggested that… – Często mówi się/twierdzi się/sugeruje się, że…
 • For example/for instance – Na przykład

Zakończenie

 • To sum up,/Summing up,/All in all, – Podsumowując,
 • All things considered, – Biorąc wszystko pod uwagę,
 • I (strongly) believe/think/feel (that)… – (Głęboko) Wierzę/Myślę/Czuję, że…
 • It seems/appears to me (that)… – Wydaje mi się, że…
 • To my mind,/To me,/In my opinion/view… – Według mnie…
 • As far as I am concerned… – Jeżeli o mnie chodzi…
 • I am totally against… – Jestem całkowicie przeciwny…
 • I could not agree more that/with… – Całkowicie się zgadzam, że/z…
 • From my point of view… – Z mojego punktu widzenia…

jak napisać esej po angielsku

Przykładowy esej po angielsku – co powinien zawierać?

Esej powinien prezentować nasz poziom znajomości języka obcego, a więc wyróżniać się określonym stylem, bogactwem językowym oraz poprawnością stosowania form gramatycznych. Powinien też zaciekawić, zatrzymać czytelnika i przekonać go do naszej tezy.

Jak mógłby częściowo wyglądać przykładowy dobry esej po angielsku?

Should we be concerned about the widespread use of social media in every situation? Let’s look at the pros and cons of this situation

The most advantages of social media is the ability to communicate freely with friends and family…

However, social media may present content that is not appropriate for the audience without controlling their age…

To summping up, social media offers many benefits when used properly

Teraz już wiesz, jak się pisze esej po angielsku. Chcesz poznać wskazówki, jak tworzyć inne dłuższe formy wypowiedzi pisemnej? Sprawdź jak napisać list po angielsku. A jeżeli interesują Cię inne zagadnienia związane z nauką, gramatyka angielska w pigułce jest dla Ciebie. Szukasz profesjonalnego wsparcia w nauce? Sprawdź nasze kursy językowe angielskiego i obozy językowe.

Zadzwoń Zamów rozmowę Wyślij e-mail

OSTATNIE MIEJSCA NA WAKACJE 2024

X