1. Angloville
 2. Materiały
 3. Czasowniki modalne po angielsku – co to i jak ich używać?
Czasowniki modalne po angielsku – co to i jak ich używać?

Czasowniki modalne po angielsku – co to i jak ich używać?

Nauka języka obcego może być dużym wyzwaniem – pojawić mogą się konstrukcje gramatyczne i wyjątki, które nie mają odpowiednika w ojczystym języku. Jednym z zagadnień, jakie muszą opanować osoby uczące się angielskiego, są czasowniki modalne. Co to takiego i czym się one wyróżniają wśród pozostałych czasowników?

Co to są angielskie czasowniki modalne?

Rozpoczynając naukę czy odświeżając sobie wiedzę z języka angielskiego, nie można zapomnieć o czasownikach modalnych. Co to są czasowniki modalne? To grupa czasowników, dla których charakterystyczne jest nieco odmienne zachowanie w stosunku do pozostałych czasowników występujących w języku angielskim. Przykładami czasowników modalnych są „can” i „should” – całą listę znajdziesz poniżej.

Odpowiadając na pytanie, co to czasowniki modalne, można wymienić, czym różnią się one od pozostałych czasowników – czasowniki modalne:

 • nie odmieniają się – czasowniki modalne mają tę samą formę dla każdej osoby;
 • w przeczeniach są zestawiane ze słowem „not”;
 • w pytaniach wymagają zastosowania inwersji;
 • stosuje się je w dwóch czasach: present simple i past simple;
 • nie zawsze mają formę przeszłą – aby odnieść do przeszłości np. „should”, trzeba zastosować „have” i past participle.

Uczysz się angielskiego samodzielnie? Skorzystaj z naszych poradników – dowiedz się, jak ćwiczyć mówienie po angielsku w domu.

Jakie są czasowniki modalne w angielskim?

Nauka języka angielskiego nie jest tak prosta, jak mogłoby się to wydawać. Język ten ma wiele czasów (np. past simple), a do tego czasowniki modalne. Jednak znajomość czasowników modalnych i umiejętne posługiwanie się nimi są niezbędne, aby komunikować się bez przeszkód i w sposób zrozumiały dla otoczenia. Chcesz odświeżyć sobie wiedzę na temat czasowników modalnych? Wiesz już, co to są czasowniki modalne w angielskim – teraz czas, aby sprawdzić, jakie są czasowniki modalne w języku angielskim.

Czasowniki modalne – lista:

 1. Can – móc, umieć, potrafić. Słowo wykorzystuje się, aby wyrazić m.in. prośbę, umiejętność czy zakaz. Przykład: Can you study at night? — Czy możesz uczyć się w nocy?
 2. Could – podobnie jak „can” znaczy móc, umieć, potrafić, przy czym forma ta jest stosowana w zdaniach warunkowych. Przykład: Could you do it by yourself? — Czy mógłbyś zrobić to sam?
 3. May – móc. Kolejny czasownik modalny, który wykorzystuje się, aby wyrazić pozwolenie lub przypuszczenie. Przykład: May I open the window? — Czy mógłbym otworzyć okno?
 4. Might – móc (w czasie przeszłym). Przykład: I thought that he might come at midnight. — Sądziłam, że on być może przyjedzie o północy.
 5. Must – musieć. To czasownik modalny stosowany dla wyrażenia poleceń i wniosków. Przykład: It must be very cold outside. — Musi być bardzo zimno na zewnątrz.
 6. Will. Czasownik modalny używany przy wyrażaniu prawdopodobieństwa i prośby. Przykład: Will you carry my suitcase, please? — Poniesiesz moją walizkę, proszę?
 7. Would. Stosuje się m.in. podczas wyrażania prośby. Przykład: Would you like a cup of tea? Czy miałbyś ochotę na filiżankę herbaty?
 8. Shall. To jeden z czasowników modalnych, które – podobnie jak „would” i „will” – nie mają bezpośredniego odpowiednika w języku polskim. Używa się go, aby wyrazić ofertę, sugestię. Przykład: Shall I help you to carry your suitcase? — Czy pomóc Ci ponieść walizkę?
 9. Should – wyrażenie powinności. Ten czasownik modalny stosuje się, aby wyrazić radę lub krytykę określonego zachowania/postępowania. Przykład: She shouldn’t smoke so much. — Nie powinna tyle palić.
 10. Ought to – ma zastosowanie analogiczne do „should” (mogą być stosowane zamiennie). Przykład: You ought to finish your homework. — Powinieneś skończyć zadanie domowe.

Dodatkowo w języku angielskim występują też tzw. czasowniki półmodalne. Należą do nich: „to dare”, „to need” i „used to”.

Jak używać czasowników modalnych w języku angielskim?

Czasowniki modalne to jedno z zagadnień, które poruszane są przez każdy kurs angielskiego. Dzięki temu lektorzy są w stanie wskazać najczęściej popełniane błędy przez kursantów. Co sprawia trudność osobom uczącym się angielskiego?

Czasowniki modalne j. angielski – przykładowe wątpliwości i błędy:

 • brak rozróżnienia między dwoma czasownikami modalnymi, np. „must” może być stosowane zamiennie z „have to”, co nie jest poprawne. „Have to” stosuje się do wyrażania zobowiązań, ale tych wynikających z przepisów (ustalanych odgórnie);
 • zapominanie o wyjątkach. Dobrym przykładem są słowa „should” i „ought to”. Mimo że te czasowniki modalne mogą być stosowane zamiennie, to pierwszego z nich należy używać m.in. po czasownikach „to suggest” (proponować) i „to advise” (doradzać);
 • stosowanie „to” po czasowniku modalnym. To kolejny popularny błąd, który wynika z wyjątkowości czasowników modalnych – czasownik występujący po czasowniku modalnym jest pozbawiony „to”.
Zadzwoń Zamów rozmowę Wyślij e-mail