PRESENT SIMPLE

Czas teraźniejszy prosty

FORMA

Czasownik być be*Czasowniki modalne, np. can**Pozostałe czasowniki, np. work
Zdanie twierdząceI am [I'm] You are [You're] He is [He's] She is [She's] It is [It's]We are [We're] You are [You're] They are [They're]I can work. You can work He can work She can work It can workWe can work You can work They can workI work You work He works She works It worksWe work You work They work
PytanieAre you here? Is he here?Where are you?Can you work? Can he work?What can you do?Do you work? Does he work?Where does she work?
PrzeczenieHe is not here. [He isnt here.] They are not here. [They arent here.]You cannot work. [You cant work.]She cannot work.I do not work. [I dont work.]He does not work. [He doesnt work.]

* Czasowniki modalne to: can/could, may/might, must, ought, should. Czasowniki półmodalne (need, dare, used to) mogą być traktowane zarówno jako modalne jak i zwykłe czasowniki. Czasowniki will oraz shall również są czasownikami modalnymi, ale tworzą czasy Future. Podobnie czasownik would, który tworzy tryb przypuszczający. Przeczenie not dołączone do czasownika can stanowi wyjątek. Normalnie not jest osobnym słowem w zdaniu, o ile nie dołączymy jego formy skróconej do czasownika, np. have not = haven't

** Czasownik have w 3. osobie liczby pojedynczej ma formę has. W czasach Perfect ma właściwości czasownika modalnego (Have they? No, they havent.)

W przypadku pozostałych czasowników dodajemy końcówkę -s, a po słowach zakończonych na: o (do, go), x (fix), s (kiss), sh (wash), ch (watch)- dodajemy końcówkę -es. Zauważ, że w pytaniach (w 3. osobie l.poj.) końcówka -s niejako przechodzi z czasownika na słowo posiłkowe (do+ s = does ).


[maxbutton id="88" ]

Pytania

Pytania w czasie Present Simple (a także Past Simple) tworzone są przy pomocy tzw. słowa posiłkowego: do (Past Simple: did). Słowo do *generalnie nie występuje w zdaniach twierdzących.

* Możliwe są zdania: I do like you. => Naprawdę cię lubię. I do believe that .... => Głęboko wierzę, że ... "Do" kładzie dodatkowy nacisk na czasownik, wzmacniając jego znaczenie.

Odwiedź też zakładkę: Pytania - inwersja - słowo posiłkowe.

[maxbutton id="89" ]

UŻYCIE

 1. Czasu „Present Simple” używamy do opisywania tego, co robimy co jakiś czas bądź regularnie, oraz tego, co trwa stale, np. „Chodzę do kina”; „Pracuję”; „Lubię pizzę”.

  I go to the cinema. I work. I like pizza.

  W zdaniach tego typu często używane są przysłówki częstotliwości: always, never, usually, often, sometimes, rarely (=seldom), occasionally oraz frazy: every day/week, every other day, from time to time (=at times), on Tuesdays, twice a month.

  sometimesczasami
  usuallyzazwyczaj
  oftenczęsto
  rarelyrzadko
  occasionallysporadycznie
  at timesczsami
  every day, every weekcodziennie, co tydzień
  every other dayco drugi dzień

  Przysłówki częstotliwości możemy umieścić w zdaniu tuż po podmiocie (przed czasownikiem), np.

  I often go to the cinema.
 2. Czasu Present Simple używa się także dla wyrażenia przyszłych zdarzeń, zaplanowanych w ramach jakiegoś harmonogramu, takich jak: rozkład jazdy, program telewizji/kina, plan wycieczki itp.

  The train arrives at 5.40. The film starts at 8.15. We leave at 7.00 in the morning.
 3. Czas teraźniejszy prosty jest używany w nagłowkach artykułów prasowych, komentarzu sportowym (i innych dynamicznych opisach zdarzeń, w celu nadania “dramatyzmu” sytuacji), np.

  The minister resigns. .... He passes the ball to Lewandowski. ....
 4. Present Simple jest używany zawsze z niektórymi czasownikami, które nie występują w czasie Continuous takimi jak: like, know, understand, remember, etc.

  I’m understanding. I understand.
  Więcej informacji znajdziesz w zakładce: Non-Continuous Verbs.
 5. Z czasownikiem say, gdy cytujemy informację z książki, ogłoszenia, itp.) oraz innymi czasownikami komunikacji (advise, warn, recommend, etc.), np.

  - What does the notice say? - It says, “No, parking.”- What does the book say? - It says, “Cook very slowly.”(“Neither a borrower nor a lender be.”) Shakespeare advises us not to borrow or lend.
 6. W zdaniach czasowych i I okresie warunkowym, w znaczeniu czasu przyszłego.

  If he wins he will buy her a bike.

  Odwiedź też zakładkę: Conditional I + Time clauses - Okres warunkowy I + zdania czasowe

Ćwiczenie 1 Wstaw odpowiednią formę czasownika w nawiasie tj. „Present Simple” lub „Present Continuous”.

 1. What time _____ you usually ____________? (get up)
 2. I __________________ that man. (not know)
 3. What _____ you _____________? I’m watching a film. (do)
 4. She __________________ on the phone now. (talk)
 5. She __________________ talking on the phone. (like)
 

Ćwiczenie 2 Przetłumacz zdania.

 1. On woli oglądać filmy w kinie. ______________________________________________________
 2. O której jadasz śniadanie? ______________________________________________________
 3. 3. Nie pracuję dzisiaj. ______________________________________________________
 4. O której zaczyna się mecz? ______________________________________________________
 5. Ile godzin śpisz w nocy? ______________________________________________________
 

Opracowanie: Marek Czekaj


[maxbutton id="88" ]

Co mówią absolwenci?

Programy dla młodzieżyProgramy dla dorosłych

Dlaczego Angloville?

Co roku ponad 10 000 absolwentów z 8 krajów

54% absolwentów programów Junior wraca na kolejny program

Zaufanie u czołowych międzynarodowych marek

Kreatywny sposób nauczania bez książek i klasy językowej

Zaufali Angloville

Nie masz pewności jaka metoda nauki jest najlepsza?

Nie znalazłeś/aś informacji, które Cię interesują? Napisz do nas, a udzielimy Ci wszystkich informacji!

600x200 kontakt

[fc id=’74’ align=’center’][/fc]