PRESENT PERFECT CONTINUOUS

Czas teraźniejszy dokonany ciągły

PRESENT PERFECT CONTINUOUS vs PRESENT PERFECT SIMPLE

FORMA

I/you/we/they have + been + doing he/she/it has + been + doing

Pytania: Have you been running?

Przeczenia: I have not been running.                      I haven’t been running.


[maxbutton id="88" ]

UŻYCIE

1. Czasów tego typu używamy m.in. wtedy, gdy do czasu Present Continuous chcemy dodać czas trwania, tj. jak długo (for ....lub od kiedy (since ....) dana czynność trwa, np.

She is still sleeping.             Present Continuous

She has been sleeping for seven hours.            Present Perfect Continuous

I’m watching a film on TV. Present Continuous

I’ve been watching this film since 8.00 p.m. Present Perfect Continuous

2. Present Perfect Continuous vs Present Perfect Simple

Czasu Present Perfect Continuous użyjemy dla wyrażenia czynności/pracy nie zakończonej, a Present Perfect Simple dla czynności skończonej (tj. z jakimś końcowym efektem), np.

Biegłem.                                            > P. P. Continuous

Przebiegłem 5 km.”                          > P. P. Simple

Naprawiałem samochód.”             > P. P. Continuous

Naprawiłem samochód.”                > P. P. Simple

Wszystkie 4 powyższe zdania dotyczą czynności sprzed kilku chwil.

Zauważ, że w polskich tłumaczeniach używamy odpowiednio czasowników niedokonanych i dokonanych.

 

Przykłady:

I’m tired. I’ve been running. (I’ve run five kilometres.)

He’s got dirty hands. He’s been repairing the car.  

- Why’s your hair wet? - I’ve been swimming.

Have you been crying? Your eyes are all red. She’s been ironing shirts.        Present Perfect Continuous

Prasowała koszule. [Czynność opisana jako niezakończona. Być może deska do prasowania nadal stoi a żelazko stygnie. Być może coś ją oderwało i jeszcze wróci do prasowania.]

She’s ironed some shirts. Present Perfect Simple

Uprasowała/Poprasowała koszule.  [Czynność opisana jako zakończona. Zdanie podkreśla końcowy efekt, a czynność nie musi być bardzo świeża.]

Przykładowe pytania:

- How long have you been driving? Jak długo już jeździsz1/jedziesz2?

- 1I’ve been driving since I was 23. [Odpowiedź na pytanie rozumiane w sensie generalnym]

- 2I’ve been driving since 9.00. [Odpowiedź na pytanie dotyczące konkretnej bieżącej sytuacji]

Can you drive a car if you have been drinking? Czy wolno prowadzić samochód jeśli się wcześniej piło?

How long have you been wearing glasses? Od jak dawna nosisz okulary?

How long have you been learning English? Jak długo już uczysz się angielskiego?

Since when have you been working at your present job? Od kiedy pracujesz w swojej obecnej firmie?

Czasu P.P. Continuous można często używać *wymiennie z czasem P.P. Simple z czasownikami opisującymi trwającą dłużej czynność, np. “live, rain, sleep, learn, wait, work, stay”, oraz wieloma innymi (np.“write, knock, etc.”) o ile nie dodamy liczby powtórzeń danej czynności, np.

She’s been writing her book since breakfast.

She’s written 8 pages since breakfast.

I’ve been knocking. I think nobody’s in.

I’ve knocked 4 times. I think nobody’s in.

*Uwaga

Nie dotyczy to tzw. Non-Continuous Verbs , omówionych w osobnej zakładce.

Ćwiczenie 1

Wybierz poprawną formę czasownika.

  1. John’s not at home now. He ________________ his uncle’s flat at the moment. [/has been painting /is painting /has painted ] - What about Mike?
  2. - How’s he doing? - He ________________ English for two years now. [is teaching /has been teaching /was teaching]
  3. Children ________________ TV since morning. [are watching /were watching /have been watching]
  4. As I ________________ by the bookshop, I ________________ an interesting book in the shop window. [passed /was passing /have been passing[saw /have seen /was seeing]
  5. They’re all wet. They ________________ in the rain. [walked /had been walking /have been walking]
Ćwiczenie 2

Przetłumacz zdania.

Użyj odpowiednio czasów:Present Continuous /Present Perfect Continuous /Past Simple /Past Continuous.

  1. Właśnie uczyłem się angielskiego, gdy zadzwonił telefon. ______________________________________________________

  2. On śpi teraz. ______________________________________________________

  3. On śpi od czterech godzin. ______________________________________________________

  4. Mam brudne ręce. Pracowałem w ogrodzie. ______________________________________________________

  5. Siedziałem w sali i rozmawiałem z kolegą, kiedy nauczyciel wszedł i zaczął lekcję. ____________________________________________________________________________________________________________

Opracowanie: Marek Czekaj


[maxbutton id="89" ]

Co mówią absolwenci?

Programy dla młodzieżyProgramy dla dorosłych

Dlaczego Angloville?

Co roku ponad 10 000 absolwentów z 8 krajów

54% absolwentów programów Junior wraca na kolejny program

Zaufanie u czołowych międzynarodowych marek

Kreatywny sposób nauczania bez książek i klasy językowej

Zaufali Angloville

Nie masz pewności jaka metoda nauki jest najlepsza?

Nie znalazłeś/aś informacji, które Cię interesują? Napisz do nas, a udzielimy Ci wszystkich informacji!

600x200 kontakt

[fc id=’74’ align=’center’][/fc]