Present Perfect Continuous - budowa i zastosowanie - czas teraźniejszy dokonany ciągły

 1. Angloville
 2. Gramatyka angielska
 3. Present Perfect Continuous – budowa i zastosowanie – czas teraźniejszy dokonany ciągły

PRESENT PERFECT CONTINUOUS

Czas teraźniejszy dokonany ciągły

PRESENT PERFECT CONTINUOUS vs PRESENT PERFECT SIMPLE

FORMA

I/you/we/they have + been + doing
he/she/it has + been + doing

Pytania: Have you been running?

Przeczenia: I have not been running.
                     I haven’t been running.

UŻYCIE

1. Czasów tego typu używamy m.in. wtedy, gdy do czasu Present Continuous chcemy dodać czas trwania, tj. jak długo (for .lub od kiedy (since ....) dana czynność trwa, np.


She is still sleeping.
            Present Continuous


She has been sleeping for seven hours.
           Present Perfect Continuous


I’m watching a film on TV.
Present Continuous


I’ve been watching this film since 8.00 p.m.
Present Perfect Continuous

2. Present Perfect Continuous vs Present Perfect Simple


Czasu
Present Perfect Continuous użyjemy dla wyrażenia 
czynności/pracy nie zakończonej, a Present Perfect Simple dla czynności skończonej (tj. z jakimś końcowym efektem), np.

Biegłem.                                            > P. P. Continuous

Przebiegłem 5 km.”                          > P. P. Simple

Naprawiałem samochód.”             > P. P. Continuous

Naprawiłem samochód.”                > P. P. Simple


Wszystkie 4 powyższe zdania
dotyczą czynności sprzed kilku chwil.
Zauważ, że w polskich tłumaczeniach używamy odpowiednio czasowników niedokonanych i dokonanych.

 

Przykłady:

I’m tired. I’ve been running. (I’ve run five kilometres.)

He’s got dirty hands. He’s been repairing the car.

 

– Why’s your hair wet?
I’ve been swimming.

Have you been crying? Your eyes are all red.

She’s been ironing shirts.
       Present Perfect Continuous


Prasowała
koszule. [Czynność opisana jako niezakończona. 
Być może deska do prasowania nadal stoi a żelazko stygnie. Być może coś ją oderwało i jeszcze wróci do prasowania.]


She
’s ironed some shirts.
Present Perfect Simple


Uprasowała/Poprasowała
koszule.  
[Czynność opisana jako zakończona. Zdanie podkreśla końcowy efekt, a czynność nie musi być bardzo świeża.]


Przykładowe pytania:

How long have you been driving?
Jak długo już jeździsz1/jedziesz2?

1I’ve been driving since I was 23.
[Odpowiedź na pytanie rozumiane w sensie generalnym]

2I’ve been driving since 9.00.
[Odpowiedź na pytanie dotyczące konkretnej bieżącej sytuacji]


C
an you drive a car if you have been drinking?
Czy wolno prowadzić samochód jeśli się wcześniej piło?


How long have you been wearing glasses?
Od jak dawna nosisz okulary?


How long have you been learning English?
Jak długo już uczysz się angielskiego?


Since when have you been working at your present job?
Od kiedy pracujesz w swojej obecnej firmie?


Czasu
P.P. Continuous można często używać *wymiennie z czasem P.P. Simple z czasownikami opisującymi trwającą dłużej czynność, np. “live, rain, sleep, learn, wait, work, stay”, oraz wieloma innymi (np.“write, knock, etc.”) o ile nie dodamy liczby powtórzeń danej czynności, np.


She
’s been writing her book since breakfast.

She’s written 8 pages since breakfast.

I’ve been knocking. I think nobody’s in.

I’ve knocked 4 times. I think nobody’s in.


*
Uwaga

Nie dotyczy to tzw. Non-Continuous Verbs , omówionych w osobnej zakładce.


Ćwiczenie 1

Wybierz poprawną formę czasownika.

 1. John’s not at home now. He ________________ his uncle’s flat at the moment. [/has been painting /is painting /has painted ]
   What about Mike?
 2. – How’s he doing?
  – He ________________ English for two years now. [is teaching /has been teaching /was teaching]
 3. Children ________________ TV since morning. [are watching /were watching /have been watching]
 4. As I ________________ by the bookshop, I ________________ an interesting book in the shop window. [passed /was passing /have been passing[saw /have seen /was seeing]
 5. They’re all wet. They ________________ in the rain. [walked /had been walking /have been walking]

Ćwiczenie 2

Przetłumacz zdania.

Użyj odpowiednio czasów:Present Continuous /Present Perfect Continuous /Past Simple /Past Continuous.

 1. Właśnie uczyłem się angielskiego, gdy zadzwonił telefon.
  ______________________________________________________

 2. On śpi teraz.
  ______________________________________________________

 3. On śpi od czterech godzin.
  ______________________________________________________

 4. Mam brudne ręce. Pracowałem w ogrodzie.
  ______________________________________________________

 5. Siedziałem w sali i rozmawiałem z kolegą, kiedy nauczyciel wszedł i zaczął lekcję.
  ____________________________________________________________________________________________________________

Opracowanie: Marek Czekaj

Inne czasy teraźniejsze

Znajdź kurs dla siebie

Bez książek, bez klasy językowej, wyłącznie w języku angielskim. Przełam bariery jęzkowe!

Nie masz pewności jaki kurs jest dla Ciebie odpowiedni?

Zostaw swoje dane, a nasz konsultant skontaktuje się z Tobą i zaproponuje rozwiązanie dopasowane do Twoich celów językowych.
* pola wymagane
* pola wymagane

Chcesz być na bieżąco z nowościami o Angloville?
Dołącz do newslettera:

Zadzwoń Zamów rozmowę Wyślij e-mail Napisz wiadomość