Present Continuous - budowa i zastosowanie - czas teraźniejszy ciągły

 1. Angloville
 2. Gramatyka angielska
 3. Present Continuous – budowa i zastosowanie – czas teraźniejszy ciągły

PRESENT CONTINUOUS

Czas teraźniejszy ciągły

FORMA

Czasownik być
be
*Czasowniki
modalne,
np. can
**Pozostałe
czasowniki,
np. work
Zdanie twierdząceI am [I’m]
You are [You’re]
He is [He’s]
She is [She’s]
It is [It’s]We are [We’re]
You are [You’re]
They are [They’re]
I can work.
You can work
He can work
She can work
It can workWe can work
You can work
They can work
I work
You work
He works
She works
It worksWe work
You work
They work
PytanieAre you here?
Is he here?Where are you?
Can you work?
Can he work?What can you do?
Do you work?
Does he work?Where does she work?
PrzeczenieHe is not here.
[He isnt here.]
They are not here.
[They arent here.]
You cannot work.
[You cant work.]She cannot work.
I do not work.
[I dont work.]He does not work.
[He doesnt work.]

* Czasowniki modalne to: can/could, may/might, must, ought, should.
Czasowniki półmodalne (need, dare, used to) mogą być traktowane zarówno jako modalne jak i zwykłe czasowniki. Czasowniki will oraz shall również są czasownikami modalnymi, ale tworzą czasy Future. Podobnie czasownik would, który tworzy tryb przypuszczający. Przeczenie not dołączone do czasownika can stanowi wyjątek. Normalnie not jest osobnym słowem w zdaniu, o ile nie dołączymy jego formy skróconej do czasownika, np. have not = haven’t

** Czasownik have w 3. osobie liczby pojedynczej ma formę has. W czasach Perfect ma właściwości czasownika modalnego
(Have they? No, they havent.)

W przypadku pozostałych czasowników dodajemy końcówkę -s,
a po słowach zakończonych na: o (do, go), x (fix), s (kiss),
sh (wash), ch (watch)
– dodajemy końcówkę -es.
Zauważ, że w pytaniach (w 3. osobie l.poj.) końcówka -s niejako
przechodzi z czasownika na słowo posiłkowe (do+ s = does ).

Pytania

Pytania w czasie Present Simple (a także Past Simple) tworzone są przy pomocy tzw. słowa posiłkowego: do (Past Simple: did).
Słowo do *generalnie nie występuje w zdaniach twierdzących.

* Możliwe są zdania: I do like you. => Naprawdę cię lubię.
I do believe that …. => Głęboko wierzę, że …
“Do” kładzie dodatkowy nacisk na czasownik, wzmacniając jego znaczenie.

Odwiedź też zakładkę: Pytania – inwersja – słowo posiłkowe.

UŻYCIE

 1. Czasu „Present Simple” używamy do opisywania tego, co robimy
  co jakiś czas bądź regularnie, oraz tego, co trwa stale, np.
  „Chodzę do kina”; „Pracuję”; „Lubię pizzę”.

  I go to the cinema.
  I work.
  I like pizza.

  W zdaniach tego typu często używane są przysłówki częstotliwości:
  always, never, usually, often, sometimes, rarely (=seldom), occasionally oraz frazy: every day/week, every other day, from time to time (=at times), on Tuesdays, twice a month.

  sometimesczasami
  usuallyzazwyczaj
  oftenczęsto
  rarelyrzadko
  occasionallysporadycznie
  at timesczsami
  every day, every weekcodziennie, co tydzień
  every other dayco drugi dzień

  Przysłówki częstotliwości możemy umieścić w zdaniu tuż po podmiocie (przed czasownikiem), np.

  I often go to the cinema.
 2. Czasu Present Simple używa się także dla wyrażenia przyszłych
  zdarzeń, zaplanowanych w ramach jakiegoś harmonogramu, takich jak: rozkład jazdy, program telewizji/kina, plan wycieczki itp.

  The train arrives at 5.40.
  The film starts at 8.15.
  We leave at 7.00 in the morning.
 3. Czas teraźniejszy prosty jest używany w nagłowkach artykułów prasowych, komentarzu sportowym (i innych dynamicznych opisach zdarzeń, w celu nadania “dramatyzmu” sytuacji), np.

  The minister resigns.
  …. He passes the ball to Lewandowski. ….
 4. Present Simple jest używany zawsze z niektórymi czasownikami,
  które nie występują w czasie Continuous takimi jak: like, know,
  understand, remember
  , etc.

  I’m understanding. I understand.

  Więcej informacji znajdziesz w zakładce: Non-Continuous Verbs.

 5. Z czasownikiem say, gdy cytujemy informację z książki, ogłoszenia, itp.) oraz innymi czasownikami komunikacji
  (advise, warn, recommend, etc.), np.

  – What does the notice say?
  – It says, “No, parking.”- What does the book say?
  – It says, “Cook very slowly.”(“Neither a borrower nor a lender be.”)
  Shakespeare advises us not to borrow or lend.
 6. W zdaniach czasowych i I okresie warunkowym, w znaczeniu czasu przyszłego.

  If he wins he will buy her a bike.

  Odwiedź też zakładkę:
  Conditional I + Time clauses – Okres warunkowy I + zdania czasowe

Ćwiczenie 1
Wstaw odpowiednią formę czasownika w nawiasie tj.
„Present Simple” lub „Present Continuous”.

 1. What time _____ you usually ____________? (get up)
 2. I __________________ that man. (not know)
 3. What _____ you _____________? I’m watching a film. (do)
 4. She __________________ on the phone now. (talk)
 5. She __________________ talking on the phone. (like)

 

Ćwiczenie 2
Przetłumacz zdania.

 1. On woli oglądać filmy w kinie.
  ______________________________________________________
 2. O której jadasz śniadanie?
  ______________________________________________________
 3. 3. Nie pracuję dzisiaj.
  ______________________________________________________
 4. O której zaczyna się mecz?
  ______________________________________________________
 5. Ile godzin śpisz w nocy?
  ______________________________________________________

 

Opracowanie: Marek Czekaj

 

Inne czasy teraźniejsze

Znajdź kurs dla siebie

Bez książek, bez klasy językowej, wyłącznie w języku angielskim. Przełam bariery jęzkowe!

Nie masz pewności jaki kurs jest dla Ciebie odpowiedni?

Zostaw swoje dane, a nasz konsultant skontaktuje się z Tobą i zaproponuje rozwiązanie dopasowane do Twoich celów językowych.
* pola wymagane
* pola wymagane

Chcesz być na bieżąco z nowościami o Angloville?
Dołącz do newslettera:

Zadzwoń Zamów rozmowę Wyślij e-mail Napisz wiadomość

OSTATNIE MIEJSCA NA WAKACJE 2024

X