PRESENT CONTINUOUS

Czas teraźniejszy ciągły

FORMA

Zdania twierdzące:I am doing well.
 He/She/It is doing well.
 You/We/They are doing well.
Pytania:Are you sleeping?
 What are you doing?
Przeczenie:I'm not sleeping.
 He isn’t coming.
Szablon zdania w czasie Present Continuous to czasownik “być” w czasie teraźniejszym oraz *imiesłów czynny (tzw. forma -ing) czyli słowa takie jak: robiący, śpiący, idący, czytający, itd. Mimo, że zdanie: She is reading a book znaczy dosłownie: “Ona jest czytająca książkę.” tłumaczymy je: Ona czyta ksiażkę (w domyśle teraz: obecnie lub w tej chwili).

* Odwiedź też zakładkę: Infinitive vs Gerund.

UŻYCIE

Czasu Present Continuous używamy dla wyrażenia:

 1. czynności, która jest wykonywana w chwili, gdy o niej mówimy,
  np.

  He is going to school.
  Present Continuous
  Idzie/Jedzie do szkoły. [W tej chwili.]

  He goes to school.
  Present Simple
  Chodzi do szkoły. [Generalnie/regularnie]

 2. czynności,którą wykonujemy obecnie, ale niekoniecznie w danej chwili. W odróżnieniu od czasu Present Simple taka czynność wykonywana jest tymczasowo, a nie stale/regularnie.

  Porównaj zdania:

  I'm reading a good book by Stephen King.
  Present Continuous
  Czytam teraz dobrą ksiażkę Kinga.
  [Nie dosłownie w tej chwili, ale generalnie w tych dniach.]

  I read a lot.
  Present Simple
  Dużo czytam. [W ogóle/generalnie]

  She reads a lot of books.
  Present Simple
  Czyta mnóstwo książek. [Generalnie]

 3. czynności zaplanowanej na najbliższą przyszłość - podobnie jak w języku polskim:

  Im going to the cinema tonight.
  Wieczorem idę do kina.
  [Mimo, że jest to czynność przyszła nie mówimy: pójdę lub będę szedł, lecz idę. I podobnie po angielsku.]

  They are leaving tomorrow.
  Jutro wyjeżdżają.


Odwiedź też zakładkę: Czasy przyszłe - zestawienie.

Ćwiczenie 1
Wstaw odpowiednią formę czasownika w nawiasie tj. Present Simple lub Present Continuous.

 1. We __________________ on Saturdays. (not work)
 2. Children are at home. They ___________________ TV. (watch)
 3. ______ you ______________? (understand)
 4. Evas resting, but she ___________________. (not sleep)
 5. We ____________________ her our aunt. (call)

Ćwiczenie 2
Przetłumacz zdania.

 1. Monika bierze prysznic.
  ______________________________________________________

 2. W soboty jeździmy na rowerze.
  ______________________________________________________

 3. W sobotę jedziemy do Krakowa.
  ______________________________________________________

 4. Nie wiem jak on ma na imię.
  _____________________________________________________

 5. Jem obiad.
  ______________________________________________________

Co mówią absolwenci?

Programy dla młodzieżyProgramy dla dorosłych

Dlaczego Angloville?

Co roku ponad 3000 absolwentów z 5 krajów

54% absolwentów programów Junior wraca na kolejny program

Zaufanie u czołowych międzynarodowych marek

Kreatywny sposób nauczania bez książek i klasy językowej

Zaufali Angloville

Skontaktuj się z nami

[cml_media_alt id='3176']hello-2[/cml_media_alt]

Formularz kontaktowy

Wyślij wiadomość
wiadomość wysłana!