PRESENT CONTINUOUS

Czas teraźniejszy ciągły

FORMA

Zdania twierdzące:I am doing well.
 He/She/It is doing well.
 You/We/They are doing well.
Pytania:Are you sleeping?
 What are you doing?
Przeczenie:I'm not sleeping.
 He isn’t coming.
Szablon zdania w czasie Present Continuous to czasownik “być” w czasie teraźniejszym oraz *imiesłów czynny (tzw. forma -ing) czyli słowa takie jak: robiący, śpiący, idący, czytający, itd. Mimo, że zdanie: She is reading a book znaczy dosłownie: “Ona jest czytająca książkę.” tłumaczymy je: Ona czyta ksiażkę (w domyśle teraz: obecnie lub w tej chwili). * Odwiedź też zakładkę: Infinitive vs Gerund.
[maxbutton id="88" ]

UŻYCIE

Czasu Present Continuous używamy dla wyrażenia:
 1. czynności, która jest wykonywana w chwili, gdy o niej mówimy, np.He is going to school. Present Continuous Idzie/Jedzie do szkoły. [W tej chwili.]He goes to school. Present Simple Chodzi do szkoły. [Generalnie/regularnie]
 2. czynności,którą wykonujemy obecnie, ale niekoniecznie w danej chwili. W odróżnieniu od czasu Present Simple taka czynność wykonywana jest tymczasowo, a nie stale/regularnie.Porównaj zdania:I'm reading a good book by Stephen King. Present Continuous Czytam teraz dobrą ksiażkę Kinga. [Nie dosłownie w tej chwili, ale generalnie w tych dniach.] I read a lot. Present Simple Dużo czytam. [W ogóle/generalnie] She reads a lot of books. Present Simple Czyta mnóstwo książek. [Generalnie]
 3. czynności zaplanowanej na najbliższą przyszłość - podobnie jak w języku polskim:Im going to the cinema tonight. Wieczorem idę do kina. [Mimo, że jest to czynność przyszła nie mówimy: pójdę lub będę szedł, lecz idę. I podobnie po angielsku.]They are leaving tomorrow. Jutro wyjeżdżają.  
Odwiedź też zakładkę: Czasy przyszłe - zestawienie. Ćwiczenie 1 Wstaw odpowiednią formę czasownika w nawiasie tj. Present Simple lub Present Continuous.
 1. We __________________ on Saturdays. (not work)
 2. Children are at home. They ___________________ TV. (watch)
 3. ______ you ______________? (understand)
 4. Evas resting, but she ___________________. (not sleep)
 5. We ____________________ her our aunt. (call)
Ćwiczenie 2 Przetłumacz zdania.
 1. Monika bierze prysznic. ______________________________________________________
 2. W soboty jeździmy na rowerze. ______________________________________________________
 3. W sobotę jedziemy do Krakowa. ______________________________________________________
 4. Nie wiem jak on ma na imię. _____________________________________________________
 5. Jem obiad. ______________________________________________________

[maxbutton id="89" ]

Co mówią absolwenci?

Programy dla młodzieżyProgramy dla dorosłych

Dlaczego Angloville?

Co roku ponad 10 000 absolwentów z 8 krajów

54% absolwentów programów Junior wraca na kolejny program

Zaufanie u czołowych międzynarodowych marek

Kreatywny sposób nauczania bez książek i klasy językowej

Zaufali Angloville

Nie masz pewności jaka metoda nauki jest najlepsza?

Nie znalazłeś/aś informacji, które Cię interesują? Napisz do nas, a udzielimy Ci wszystkich informacji!

600x200 kontakt

[fc id=’74’ align=’center’][/fc]