Past Simple - budowa i zastosowanie - czas przeszły prosty

 1. Angloville
 2. Gramatyka angielska
 3. Past Simple – budowa i zastosowanie – czas przeszły prosty

Past Simple

Czas przeszły prosty

FORMA

Czasownik: be

/*Czasowniki modalne (can)

**Czasowniki

nieregularne

np. go

Czasowniki,

regularne (+ed)

np. work

Zdanie twierdzące

was /I could

You were /You ~

He was /He could

She was /She ~

It was /It ~

We were /We could

You were /You ~

They were /They ~

went home.

You went home.

He went home.

She ~

It ~

We went home.

You ~

They ~

worked

You worked

He worked

She ~

It ~

We worked

You ~

They ~

Pytanie

Were you there?

Was he there ?

Where were you?

/Could you do it?

Did you go ….?

Did he go ….?

Past

Where did you go?

Did you work_?

Did he work _?

Past

Where did she work?

Przeczenie

He was not.

[He wasn’t ]

We were not.

[We weren’t ]

/He could not.

[He couldn’t.]

He did not go.

[He didn’t go.]

We did not go.

We didn’t go.

did not work.

[I didn’t work.]

He did not work.

[He didn’t work.]

Czasowniki modalne mają nieregularne formy przeszłe:

can – couldmay – might must – nie ma formy przeszłej , 

will – would   shall – should; Podobnie jak czasownik be, pytania tworzą poprzez inwersję, a przeczenia przez dodanie not.

**Czasowniki nieregularne mają swoje formy przeszłe, np. go – went, have – had, run – ran do – did w odróżnieniu od czasowników regularnych, które formę przeszłą tworzą przez dodanie końcówki -ed.

Pytania Pytania w czasie Past Simple tworzone są przy pomocy tzw. słowa posiłkowego “do”, ale w jego formie przeszłej czyli did. Słowo did (*generalnie) nie występuje w zdaniach twierdzących.

* Zakładka: Present Simple zawiera informacje dotyczące możliwego użycia słowa posiłkowego “do” w zdaniach twierdzących.

Zauważ, że podobnie jak w czasie “Present Simple” w 3. osobie l.poj. końcówka -(e)s “przechodzi” z czasownika na słowo posiłkowe: “do” > “does”, i czasownik zostaje w wersji podstawowej, tak samo w czasie Past Simple “czas przeszły” przechodzi z czasownika na słowo posiłkowe “do” > did. Przykłady: He watches football. Does he watch football?

-es

He watched football. She saw the film.

Did he watch football? Did she see the film?

Past Past

Odwiedź też zakładkę: Pytania – inwersja – słowo posiłkowe.

UŻYCIE

 • Czasu Past Simple używamy do opisywania tego, co zrobiliśmy lub robiliśmy w przeszłości, np. “Poszedłem do kina ….”, [- jeden raz] “Chodziłem do kina …..” [- wiele razy] “Mieszkała w Krakowie …“ [- przez jakiś czas] I went to the cinema yesterday. I went to the cinema quite often when I was a child. She lived in Krakow for 2 years and then she moved to Kielce. In 2004 she lived in Krakow. Zdania w tym czasie powinny zawierać jakieś określenia czasu przeszłego, np. yesterday, in 1998, last Monday, last year, 2 years ago, when …. , in the past, in the old days. W przypadku, gdy nie podajemy czasu zdarzenia przeszłego, możliwe jest użycie czasu Present Perfect. He has bought a car. He bought a car yesterdayOdwiedź też zakładkę: Present Perfect vs Past Simple.
 • Czasy Simple są używane zawsze z niektórymi czasownikami, które nie występują w czasach Continuous takimi jak: like, know, see, understand, remember, etc. Więcej informacji znajdziesz w zakładce: Non-Continuous Verbs.
 • Czasu tego używamy także w tzw. trybie łączącym (Subjunctive) czyli w II okresie warunkowym, zdaniach z “wish”, etc. Odwiedź też zakładkę: Subjunctive – Tryb Łączący

Ćwiczenie 1

Wstaw odpowiednią formę czasownika w nawiasie.

 • [be] _______________ you at school yesterday?
 • She [meet] _______________ him two years ago.
 • He [lie] _______________ down on the bed as he was tired.
 • They [catch] _______________ those criminals last Tuesday.
 • We [not work ] _______________ the day before yesterday.

Ćwiczenie 2

Przetłumacz zdania.

 • Ufała mu, a on ją okłamywał. ________________________________________________
 • Powiedział, że jutro wyjedzie. ________________________________________________
 • Gdyby był bogaty, nie mieszkałby w bloku. ________________________________________________
 • Dlaczego nie przyszedłeś na imprezę? ________________________________________________
 • Kto to zrobił (= wyprodukował)? ________________________________________________

Opracowanie: Marek Czekaj

Inne czasy przeszłe

Znajdź kurs dla siebie

Bez książek, bez klasy językowej, wyłącznie w języku angielskim. Przełam bariery jęzkowe!

Nie masz pewności jaki kurs jest dla Ciebie odpowiedni?

Zostaw swoje dane, a nasz konsultant skontaktuje się z Tobą i zaproponuje rozwiązanie dopasowane do Twoich celów językowych.
* pola wymagane
* pola wymagane

Chcesz być na bieżąco z nowościami o Angloville?
Dołącz do newslettera:

Zadzwoń Zamów rozmowę Wyślij e-mail Napisz wiadomość