PAST SIMPLE

Czas przeszły prosty

FORMA

Czasownik: be

/*Czasowniki modalne (can)

**Czasowniki

nieregularne

np. go

Czasowniki,

regularne (+ed)

np. work

Zdanie twierdzące

I was /I could

You were /You ~

He was /He could

She was /She ~

It was /It ~

We were /We could

You were /You ~

They were /They ~

I went home.

You went home.

He went home.

She ~

It ~

We went home.

You ~

They ~

I worked

You worked

He worked

She ~

It ~

We worked

You ~

They ~

Pytanie

Were you there?

Was he there ?

Where were you?

/Could you do it?

Did you go ....?

Did he go ....?

Past

Where did you go?

Did you work_?

Did he work _?

Past

Where did she work?

Przeczenie

He was not.

[He wasn’t ]

We were not.

[We weren’t ]

/He could not.

[He couldn’t.]

He did not go.

[He didn’t go.]

We did not go.

We didn’t go.

I did not work.

[I didn’t work.]

He did not work.

[He didn’t work.]

* Czasowniki modalne mają nieregularne formy przeszłe:
[maxbutton id="88" ]
can - could, may - might , must - nie ma formy przeszłej , will - would   shall - should; Podobnie jak czasownik be, pytania tworzą poprzez inwersję, a przeczenia przez dodanie not.   **Czasowniki nieregularne mają swoje formy przeszłe, np. go - went, have - had, run - ran , do - did w odróżnieniu od czasowników regularnych, które formę przeszłą tworzą przez dodanie końcówki -ed. Pytania Pytania w czasie Past Simple tworzone są przy pomocy tzw. słowa posiłkowego “do”, ale w jego formie przeszłej czyli did. Słowo did (*generalnie) nie występuje w zdaniach twierdzących. * Zakładka: Present Simple zawiera informacje dotyczące możliwego użycia słowa posiłkowego “do” w zdaniach twierdzących. Zauważ, że podobnie jak w czasie “Present Simple” w 3. osobie l.poj. końcówka -(e)s “przechodzi” z czasownika na słowo posiłkowe: “do” > “does”, i czasownik zostaje w wersji podstawowej, tak samo w czasie Past Simple “czas przeszły” przechodzi z czasownika na słowo posiłkowe “do” > did. Przykłady: He watches football. Does he watch football?

-es

He watched football. She saw the film.

Did he watch football? Did she see the film?

Past Past

Odwiedź też zakładkę: Pytania - inwersja - słowo posiłkowe.
[maxbutton id="89" ]
UŻYCIE
 1. Czasu Past Simple używamy do opisywania tego, co zrobiliśmy
lub robiliśmy w przeszłości, np. Poszedłem do kina ....”, [- jeden raz] Chodziłem do kina .....” [- wiele razy] Mieszkała w Krakowie ...“ [- przez jakiś czas] I went to the cinema yesterday. I went to the cinema quite often when I was a child. She lived in Krakow for 2 years and then she moved to Kielce. In 2004 she lived in Krakow. Zdania w tym czasie powinny zawierać jakieś określenia czasu przeszłego, np. yesterday, in 1998, last Monday, last year, 2 years ago, when .... , in the past, in the old days. W przypadku, gdy nie podajemy czasu zdarzenia przeszłego, możliwe jest użycie czasu Present Perfect. He has bought a car. He bought a car yesterday. Odwiedź też zakładkę: Present Perfect vs Past Simple.
 1. Czasy Simple są używane zawsze z niektórymi czasownikami,
które nie występują w czasach Continuous takimi jak: like, know, see, understand, remember, etc. Więcej informacji znajdziesz w zakładce: Non-Continuous Verbs.
 1. Czasu tego używamy także w tzw. trybie łączącym (Subjunctive) czyli w II okresie warunkowym, zdaniach z “wish”, etc.

Odwiedź też zakładkę: Subjunctive - Tryb Łączący

Ćwiczenie 1

Wstaw odpowiednią formę czasownika w nawiasie.
 1. [be] _______________ you at school yesterday?
 2. She [meet] _______________ him two years ago.
 3. He [lie] _______________ down on the bed as he was tired.
 4. They [catch] _______________ those criminals last Tuesday.
 5. We [not work ] _______________ the day before yesterday.

Ćwiczenie 2

Przetłumacz zdania.

 1. Ufała mu, a on ją okłamywał.

________________________________________________

 1. Powiedział, że jutro wyjedzie.

________________________________________________

 1. Gdyby był bogaty, nie mieszkałby w bloku.

________________________________________________

 1. Dlaczego nie przyszedłeś na imprezę?

________________________________________________

 1. Kto to zrobił (= wyprodukował)?

________________________________________________

Opracowanie: Marek Czekaj

Co mówią absolwenci?

Programy dla młodzieżyProgramy dla dorosłych

Dlaczego Angloville?

Co roku ponad 5000 absolwentów z 8 krajów

54% absolwentów programów Junior wraca na kolejny program

Zaufanie u czołowych międzynarodowych marek

Kreatywny sposób nauczania bez książek i klasy językowej

Zaufali Angloville

Nie masz pewności jaka metoda nauki jest najlepsza?

Nie znalazłeś/aś informacji, które Cię interesują? Napisz do nas, a udzielimy Ci wszystkich informacji!

600x200 kontakt

[fc id=’74’ align=’center’][/fc]