PAST PERFECT SIMPLE

Czas zaprzeszły

FORMA Zdania twierdzące: I/..../they had done Pytania: Had they done it? Przeczenia: They had not done it. Czas Past Perfect (Simple) tworzy słowo posiłkowehad (= czas przeszły “have”) oraz imiesłów przeszły (np. zrobione, napisane).
[maxbutton id="88" ]
UŻYCIE 1. Czasu “Past Perfectużywamy dla wyrażenia tzw. czynności zaprzeszłej, czyli zaistniałej przed inną czynnością przeszłą, wyrażoną zwykłym” czasem Past Simple”, np. When we came they had left. Past Simple Past Perfect

Gdy przyszliśmy, ich już nie było. (tj. już wcześniej wyszli)

After he had seen the pictures he was excited.

2. Past Perfect jako czas dokonany podkreśla “ukończony stan” danej czynności i często występuje po słowach: *till/until i before, mimo że czynność tak wyrażona nie jest wcześniejszą.

He refused to go till he had seen the pictures.

Nie chciał iść póki nie obejrzał zdjęć.

(= Poszedł dopiero jak je zobaczył)

He didn’t wait till they had finished their meal. =

Before they had finished their meal he ordered them back to work.

Nie czekał aż skończą jeść posiłek.

Zanim skończyli jeść kazał im wracać do pracy.

*Odwiedź też zakładkę: Conditional I + Time Clauses

3. Czasu tego używamy także wówczas, gdy do czasu Past Simple dodamy od jakiego czasu już dana czynność trwała we wskazanym momencie w przeszłości.

He lived in Warsaw when he met Julia. Past Perfect He had lived in Warsaw for 2 years when he met Julia. Past Perfect 4. W mowie zależnej na czas Past Perfect zamieniamy zdania z mowy niezależnej, które oryginalnie miały czas Present Perfect lub Past Simple. She said: “Ive been there.” > She said that she had been there. She said: ”I was there” > She said that she had been there. 5. Czas ten występuje także jako Subjunctive w 3. Okresie Warunkowym oraz innych zdaniach z tzw. Trybem Łączącym (“Subjunctive”), np. w zdaniach z “wish” . Had I known that you needed one I would have kept it for you. (= If I had known ....) They wish they had been there. Ćwiczenie 1 Wybierz właściwą formę czasownika, skreślając pozostałe. 1. After I had received /was receiving /received my new passport, I went /had gone /was going for holidays to Spain. 2. When I finally was getting /got /had got to the cinema, the film already started /had already started /was already starting. 3. He got /was getting /had got really angry after he had found out /found out /has found out that his new car was faulty. 4. I was having /had /had had a bath while my husband watched /had watched /was watching a football match.
  1. He hadn’t looked /didn’t look /wasn’t looking both ways
before crossing the road and he was having /had /had had an accident. A bike ran into him. Ćwiczenie 2 Przetłumacz zdania:
  1. Czy przymierzyłeś te buty zanim je kupiłeś?
____________________________________________________
  1. Zamknąłeś okna zanim wyszedłeś dziś z domu?
____________________________________________________
  1. Gdy przyjechał oni już spali
____________________________________________________
  1. Wszedł do pokoju, usiadł w fotelu i włączył telewizor.
____________________________________________________
  1. Gdybym wiedział, że jedziesz do Krakowa pojechałbym z tobą.
____________________________________________________

Opracowanie: Marek Czekaj


[maxbutton id="89" ]

Co mówią absolwenci?

Programy dla młodzieżyProgramy dla dorosłych

Dlaczego Angloville?

Co roku ponad 5000 absolwentów z 8 krajów

54% absolwentów programów Junior wraca na kolejny program

Zaufanie u czołowych międzynarodowych marek

Kreatywny sposób nauczania bez książek i klasy językowej

Zaufali Angloville

Nie masz pewności jaka metoda nauki jest najlepsza?

Nie znalazłeś/aś informacji, które Cię interesują? Napisz do nas, a udzielimy Ci wszystkich informacji!

600x200 kontakt

[fc id=’74’ align=’center’][/fc]