PAST PERFECT CONTINUOUS

Czas ciągły zaprzeszły

FORMA
Zdania twierdzące: I/..../they had been doing
Pytania: Had they been doing it?
Przeczenia: They had not been doing it.
UŻYCIE

1. Czasu “Past Perfect Continuous” używamy, gdy do czasu Past Continuous dodamy od jakiego czasu już dana czynność trwała we wskazanym momencie w przeszłości.
He was working at this bar when he met Julia.
Past Continuous
He had been working at this bar for 2 years when they made him its manager.
2. W mowie zależnej na czas Past Perfect Continuous
zamieniamy zdania z mowy niezależnej, które oryginalnie miały czas Present Perfect Continuous lub Past Continuous, np.
She said: “Ive been running.”
> She said that she had been running.
She said: ”I was thinking about moving to Poland
> She said that she had been thinking about moving to Poland.
  1. Czas ten może występować także jako Subjunctive w 3. Okresie Warunkowym oraz innych zdaniach z tzw. Trybem Łączącym
np.
She was wearing a warm coat. If she hadn’t been wearing
a warm coat, she would have been cold.
  1. Należy pamiętać, że czas ten nie występuje samoistnie, lecz
zawsze w odniesieniu do innej czynności lub wynika z jakiejś
zamiany czasów (- mowa zależna).

Ćwiczenie 1
Wybierz poprawną formę czasownika.
1. We ________________ a concert on TV at 5.30 yesterday.
[were watching /had been watching /are watching]

2. Is John still writing his book? He ________________ for half a
year when I last ________________ him. [has been writing /had been writing /was writing] .... [saw /have seen /was seeing]

3. - Why are your hands so dirty? - I ________________ in the
garden. [was working /have been working /have worked]

4. We ________________ for them at least half an hour before
we ________________ to go home. [were waiting /are
waiting/had been waiting] ... [decided /were deciding
/had decided]

5. They’re all wet. They ________________ in the rain.
[walked /had been walking /have been walking]

Ćwiczenie 2
Przetłumacz zdania.
Różne czasy “Continuous” będą użyte w tłumaczeniu.
1) Uczyłem się angielskiego od pięciu lat, kiedy wyjechałem do Anglii.
_____________________________________________________
2) Właśnie uczyłem się angielskiego, gdy zadzwonił telefon.
_____________________________________________________
3) On śpi teraz.
_____________________________________________________
4) On śpi od czterech godzin.
_____________________________________________________
  1. O tej porze jutro będziemy wjeżdżać do Austrii.
_____________________________________________________

Opracowanie: Marek Czekaj

Co mówią absolwenci?

Programy dla młodzieżyProgramy dla dorosłych

Dlaczego Angloville?

Co roku ponad 3000 absolwentów z 5 krajów

54% absolwentów programów Junior wraca na kolejny program

Zaufanie u czołowych międzynarodowych marek

Kreatywny sposób nauczania bez książek i klasy językowej

Zaufali Angloville

Skontaktuj się z nami

[cml_media_alt id='3176']hello-2[/cml_media_alt]

Formularz kontaktowy

Wyślij wiadomość
wiadomość wysłana!