Past Perfect Continuous - budowa i zastosowanie - czas ciągły zaprzeszły

 1. Angloville
 2. Gramatyka angielska
 3. Past Perfect Continuous – budowa i zastosowanie – czas ciągły zaprzeszły

Past Perfect Continuous

Czas ciągły zaprzeszły

FORMA

 • Zdania twierdzące: I/…./they had been doing
 • Pytania: Had they been doing it?
 • Przeczenia: They had not been doing it.

 

UŻYCIE

 • Czasu “Past Perfect Continuous” używamy, gdy do czasu Past Continuous dodamy od jakiego czasu już dana czynność trwała we wskazanym momencie w przeszłości. He was working at this bar when he met Julia. Past Continuous He had been working at this bar for 2 years when they made him its manager.
 • W mowie zależnej na czas Past Perfect Continuous zamieniamy zdania z mowy niezależnej, które oryginalnie miały czas Present Perfect Continuous lub Past Continuous, np. She said: “I’ve been running.” > She said that she had been running. She said: ”I was thinking about moving to Poland” > She said that she had been thinking about moving to Poland.
 • Czas ten może występować także jako Subjunctive w 3. Okresie Warunkowym oraz innych zdaniach z tzw. Trybem Łączącym np. She was wearing a warm coat. If she hadn’t been wearing a warm coat, she would have been cold.
 • Należy pamiętać, że czas ten nie występuje samoistnie, lecz zawsze w odniesieniu do innej czynności lub wynika z jakiejś zamiany czasów (- mowa zależna). 

 

Ćwiczenie 1 Wybierz poprawną formę czasownika.

 1. We ________________ a concert on TV at 5.30 yesterday. [were watching /had been watching /are watching]
 2. Is John still writing his book? He ________________ for half a year when I last ________________ him. [has been writing /had been writing /was writing] …. [saw /have seen /was seeing]
 3. – Why are your hands so dirty? – I ________________ in the garden. [was working /have been working /have worked]
 4. We ________________ for them at least half an hour before we ________________ to go home. [were waiting /are waiting/had been waiting] … [decided /were deciding /had decided]
 5. They’re all wet. They ________________ in the rain. [walked /had been walking /have been walking]

 

Ćwiczenie 2 Przetłumacz zdania. Różne czasy “Continuous” będą użyte w tłumaczeniu. 

 1. Uczyłem się angielskiego od pięciu lat, kiedy wyjechałem do Anglii. _____________________________________________________
 2. Właśnie uczyłem się angielskiego, gdy zadzwonił telefon. _____________________________________________________
 3. On śpi teraz. _____________________________________________________
 4. On śpi od czterech godzin. _____________________________________________________
 5. O tej porze jutro będziemy wjeżdżać do Austrii. _____________________________________________________

Opracowanie: Marek Czekaj

Inne czasy przeszłe

Znajdź kurs dla siebie

Bez książek, bez klasy językowej, wyłącznie w języku angielskim. Przełam bariery jęzkowe!

Nie masz pewności jaki kurs jest dla Ciebie odpowiedni?

Zostaw swoje dane, a nasz konsultant skontaktuje się z Tobą i zaproponuje rozwiązanie dopasowane do Twoich celów językowych.
* pola wymagane
* pola wymagane

Chcesz być na bieżąco z nowościami o Angloville?
Dołącz do newslettera:

Zadzwoń Zamów rozmowę Wyślij e-mail Napisz wiadomość

OSTATNIE MIEJSCA NA WAKACJE 2024

X