PAST PERFECT CONTINUOUS

Czas ciągły zaprzeszły

FORMA Zdania twierdzące: I/..../they had been doing Pytania: Had they been doing it? Przeczenia: They had not been doing it.
[maxbutton id="88" ]
UŻYCIE 1. Czasu “Past Perfect Continuous” używamy, gdy do czasu Past Continuous dodamy od jakiego czasu już dana czynność trwała we wskazanym momencie w przeszłości. He was working at this bar when he met Julia. Past Continuous He had been working at this bar for 2 years when they made him its manager. 2. W mowie zależnej na czas Past Perfect Continuous zamieniamy zdania z mowy niezależnej, które oryginalnie miały czas Present Perfect Continuous lub Past Continuous, np. She said: “Ive been running.” > She said that she had been running. She said: ”I was thinking about moving to Poland > She said that she had been thinking about moving to Poland.
  1. Czas ten może występować także jako Subjunctive w 3. Okresie Warunkowym oraz innych zdaniach z tzw. Trybem Łączącym
np. She was wearing a warm coat. If she hadn’t been wearing a warm coat, she would have been cold.
  1. Należy pamiętać, że czas ten nie występuje samoistnie, lecz
zawsze w odniesieniu do innej czynności lub wynika z jakiejś zamiany czasów (- mowa zależna). Ćwiczenie 1 Wybierz poprawną formę czasownika. 1. We ________________ a concert on TV at 5.30 yesterday. [were watching /had been watching /are watching] 2. Is John still writing his book? He ________________ for half a year when I last ________________ him. [has been writing /had been writing /was writing] .... [saw /have seen /was seeing] 3. - Why are your hands so dirty? - I ________________ in the garden. [was working /have been working /have worked] 4. We ________________ for them at least half an hour before we ________________ to go home. [were waiting /are waiting/had been waiting] ... [decided /were deciding /had decided] 5. They’re all wet. They ________________ in the rain. [walked /had been walking /have been walking] Ćwiczenie 2 Przetłumacz zdania. Różne czasy “Continuous” będą użyte w tłumaczeniu. 1) Uczyłem się angielskiego od pięciu lat, kiedy wyjechałem do Anglii. _____________________________________________________ 2) Właśnie uczyłem się angielskiego, gdy zadzwonił telefon. _____________________________________________________ 3) On śpi teraz. _____________________________________________________ 4) On śpi od czterech godzin. _____________________________________________________
  1. O tej porze jutro będziemy wjeżdżać do Austrii.
_____________________________________________________

Opracowanie: Marek Czekaj

Co mówią absolwenci?

Programy dla młodzieżyProgramy dla dorosłych

Dlaczego Angloville?

Co roku ponad 5000 absolwentów z 8 krajów

54% absolwentów programów Junior wraca na kolejny program

Zaufanie u czołowych międzynarodowych marek

Kreatywny sposób nauczania bez książek i klasy językowej

Zaufali Angloville

Nie masz pewności jaka metoda jest najlepsza?

Nie znalazłeś/aś informacji, które Cię interesują? Napisz do nas, a udzielimy Ci wszystkich informacji!

[fc id=’74’ align=’center’][/fc]