PAST CONTINUOUS

Czas przeszły ciągły

FORMA

I/he/she/it was + doing

we/you/they were + doing

Pytania: Were you sleeping at 8.00?

Przeczenia: I was not sleeping at 8.00.
                     I wasn’t sleeping at 8.00.

UŻYCIE

Past Continuous wyraża czynność ciągłą, nie zakończoną, która była w trakcie trwania:

 1. o danej godzinie lub przez cały określony czas,

 2. w momencie wystąpienia innej czynności,

 3. równolegle do innej czynności ciągłej.


Poniżej 3 klasyczne przykłady użycia tego czasu:

1. He was watching TV at 6.30.
                 Past Continuous

2.
He was watching TV when I phoned.
         Past Continuous Past Simple


3.
He was watching TV while she was having a bath.
Past Continuous Past Continuous


Tłumaczenia powyższych zdań:

 1. O 6.30 oglądał telewizję (= był w trakcie oglądania, co oznacza również, że zaczął oglądać już wcześniej).

 1. Oglądał telewizję, gdy zadzwoniłem. (Był w trakcie oglądania ....)

 1. Oglądał telewizję w czasie kiedy/podczas gdy ona się kąpała. [2 czynności dziejące się równolegle]


Porównaj zdania:

When she came, we ate dinner.
Gdy przyszła, zjedliśmy obiad. [Sekwencja zdarzeń. Być może ona go dopiero ugotowała.]


When she
came, we were eating dinner.
Gdy przyszła jedliśmy* obiad. [Zastała nas przy obiedzie.]


*
Czasy Continuous wyrażają czynności w trakcie ich trwania
czyli niezakończone i dlatego nigdy nie są tłumaczone polskim czasownikiem dokonanym, np.

Oglądałem film”. [- niewiadomo czy obejrzałem do końca] a nie: “Obejrzałem film.”


At 8.00 I
was having breakfast.
O 8.00 jadłem* śniadanie. [= byłem w trakcie]


I
had breakfast at 8.00
Śniadanie miałem o 8.00. [Zacząłem jeść o 8.00]


Czas
Past Continuous używany w klasycznych pytaniach detektywistycznych, czyli: Co pan robił wczoraj o godzinie ...?

INNE OKOLICZNOŚCI UŻYCIA


Czasu
Past Continuous używamy także, gdy chcemy podkreślić, 
że dana czynność była dość przypadkowa, zwykła, niezamierzona, np.

I was talking to Adam the other day. He said ....
Któregoś dnia rozmawiałem z Adamem. Mówił, że ....
[użyty czas Continuous podkreśla, ze była to zwyczajna, jedna z wielu rozmów]


I
talked to Adam.
Pogadałem z Adamem. /Rozmawiałem z Adamem.
[Taka forma sugeruje, że rozmowa odbyła się z mojej inicjatywy i mogła dotyczyć jakiejś konkretnej sprawy.]


Także podając liczbę zdarzeń (powtórzeń danej czynności) 
nie możemy użyć żadnego czasu Continuous, np.


I
talked to Adam several times.

 

Ćwiczenie 1

Wybierz właściwą formę dla czasownika w nawiasie: „Simple Past” lub „Past Continuous”.

 1. I didn’t want to meet Paul, so when he _________________ [enter] the room, I _________________ [leave].

   

 2. He _________________ [watch] TV while she _________________ [cook] dinner in the kitchen.

   

 3. While he _________________ [water] the flowers, it _________________ [begin] to rain.

   

 4. You looked very busy when I _________________ [see] you last night. What ______ you ___________ [do]?

   

 5. When I _________________ [arrive] at the station, Mary_________________ [wait] for me.


Ćwiczenie 2

Przetłumacz zdania.

 1. Co pani robiła wczoraj między dziewiąta a dziesiatą
  ___________________________________________________

   

 2. Mocno padało, gdy wczoraj wracał do domu samochodem.
  ___________________________________________________

   

 3. Ten most budowali, gdy byłem tu w zeszłym roku. Jeszcze go nie skończyli.
  ___________________________________________________

   

 4. Gdy przechodziła przez ulicę, usłyszała nadjeżdżający samochód.
  ___________________________________________________

   

 5. Odwróciła się i podniosła rękę. Auto zatrzymało się.
  ___________________________________________________
  ___________________________________________________

   

 6. Obiad mieliśmy o 3.00.
  ___________________________________________________


Opracowanie: Marek Czekaj

Co mówią absolwenci?

Programy dla młodzieżyProgramy dla dorosłych

Dlaczego Angloville?

Co roku ponad 3000 absolwentów z 5 krajów

54% absolwentów programów Junior wraca na kolejny program

Zaufanie u czołowych międzynarodowych marek

Kreatywny sposób nauczania bez książek i klasy językowej

Zaufali Angloville

Skontaktuj się z nami

[cml_media_alt id='3176']hello-2[/cml_media_alt]

Formularz kontaktowy

Wyślij wiadomość
wiadomość wysłana!