FUTURE PERFECT (SIMPLE & CONTINUOUS)

Czas przyszły dokonany

FORMA

Future Perfect Simple:          *He will + have + done

Future Perfect Continuous: *He will + have + been + doing

----------------------------------------------------------------

Pytanie:      Will you have done it by Tuesday?

Przeczenie: I will not have done it by Tuesday.                      I won’t have done it by Tuesday.

*Podmiot: I/you/he/she/it/we/they/rzeczownik


[maxbutton id="88" ]

UŻYCIE

Czasu Future Perfect Simple używamy, gdy chcemy zapewnić albo prognozujemy, że w danym momencie w przyszłości, lub do tego czasu, coś będzie już zrobione, wykonane. Przewidywany “termin

Wykonania” wyrażamy frazami: by Tuesday, by the end of this year, by this time tomorrow, by the time (we get home), when (we get home).

Przykłady:

I will have done it by Tuesday. Zrobię to na wtorek.

By this time tomorrow they will have arrived in Rome. Jutro o tej porze już będą w Rzymie/zdążą już dojechać do Rzymu.

He saves $50 a month and he started in January. So by the end of the year he will have saved $600. ..... Więc do końca roku uzbiera 600 dolarów.

Czasu Future Perfect Continuous używamy, gdy prognozujemyże w danym momencie w przyszłości jakaś czynność będzie trwała już od pewnego określonego czasu. Można powiedzieć, że czas ten jest kombinacją czasu Future Continuous z dodanym okresem trwania.

Oto kilka zdań dotyczących tej samej sytuacji:

This time tomorrow she will be driving back home.                                                                       Future Continuous Jutro o tej porze, ona już będzie w drodze do domu.

By this time tomorrow she will have been driving for 2 hours.                                                                                   Future Perfect Continuous Jutro o tej porze, już od dwóch godzin będzie w drodze.

By this time tomorrow she will have travelled over 100 km.*                                                                                Future Perfect Simple Do tego czasu jutro zdąży już przejechać ponad 100 km.

*Pamiętajmy, że ilekroć podajemy jakąś liczbę (kilometry, razy) nie możemy użyć czasu Continuous, ponieważ czynności te są zakończone - podobnie jak w języku polskim:

Napisał 8 książek.” a nie: “Pisał 8 książek.” - Czasownik “pisał” wyraża czynność niezakończoną.

She will be tired when she gets home. She will have been travelling all day.

Inne przykłady:

By the end of this month I will have been studying English for two years.

In five years time you’ll have finished university and you’ll get a well-paid job. The train will have left before they reach the station. Zanim dotrą na dworzec, pociąg zdąży już odjechać. By the time we get to the party everything will have been eaten. Powyższe zdanie jest w stronie biernej. Odwiedź zakładkę Passive Voice - Strona bierna .

Ćwiczenie 1

Wstaw odpowiedni czas czasownika w nawiasie.

  1. By 10 o’clock, all the shops in the town ________________ (shut). 
  2. This time tomorrow we ________________ (take) our history exam.
  3. By October I ________________ (learn) English for five years.
  4. Don’t ring me at seven. I ________________ (repair) my car in the garage then and I wouldn’t hear that.
  5. By this time next year I ________________ (save) £ 250.

Ćwiczenie 2

Przetłumacz zdania.

  1. Do jutra napiszę przynajmniej 15 stron. ______________________________________________________
  2. Jutro do tego czasu, Lena już wróci z Warszawy. ______________________________________________________
  3. Jutro o 5.30, będzie miał właśnie lekcję angielskiego. ______________________________________________________
  4. Przyjdź za godzinę. Do tego czasu skończę prasować te koszule. ______________________________________________________
  5. Do przyszłej zimy zbudują kolejne 12 km drogi. ______________________________________________________

Opracowanie: Marek Czekaj


[maxbutton id="89" ]

Co mówią absolwenci?

Programy dla młodzieżyProgramy dla dorosłych

Dlaczego Angloville?

Co roku ponad 10 000 absolwentów z 8 krajów

54% absolwentów programów Junior wraca na kolejny program

Zaufanie u czołowych międzynarodowych marek

Kreatywny sposób nauczania bez książek i klasy językowej

Zaufali Angloville

Nie masz pewności jaka metoda nauki jest najlepsza?

Nie znalazłeś/aś informacji, które Cię interesują? Napisz do nas, a udzielimy Ci wszystkich informacji!

600x200 kontakt

[fc id=’74’ align=’center’][/fc]