FUTURE CONTINUOUS

Czas przyszły ciągły

FORMA

*He + will + be + doing

Pytania: Will you be working tomorrow?

Przeczenia: I will not be working tomorrow.
                     I won’t be working tomorrow.

*Podmiot: I/you/he/she/it/we/they/rzeczownik

UŻYCIE

1. Podobnie jak inne czasy ciągłe, Future Continuous wyraża czynność niezakończoną, która będzie w trakcie trwania w określonym czasie w przyszłości , np.

I will be playing football at 10.00 tomorrow.
Jutro o 10.00 będę grał w piłkę
[Będę w trakcie gry o tej godzinie].

2. czynność przyszłą, rutynową, wynikającą ze stałego planu zajęćniezależną od chęci czy intencji mówiącego, np.

*I will be seeing him at work. (We work together.)
Będę się z nim widział w pracy.
[Siłą rzeczy, bo po prostu razem pracujemy.]

He’ll be taking his exam next week.
W przyszłym tygodniu będzie zdawał egzamin.

lub opcjonalnie (podobnie jak w j.polskim):

He is taking his exam next week.
W przyszłym tygodniu zdaje egzamin.


*Odwiedź także zakładkę
Czasy przyszłe - zestawienie.

Kolejne przykłady:

She can’t come with us tomorrow, because she’ll be working till 6.00.

They’ll be still sleeping when we come back tomorrow morning.
                  Future Continuous                       Present Simple


Zwróć uwagę, że w
zdaniu czasowym po when używamy czasu Present. Więcej informacji na ten temat znajdziesz w zakladce: 
Conditional I + Time Clauses- Okres warunlowy I +Zdania czasowe

Pamiętajmy, że Future Continuous wyraża czynność przyszłą wynikającą z rutyny, podczas gdy użycie Future Simple wskazuje na intencję - chęć danego działania.


Porównaj zdania:

I’ll talk to Robert and ask him about it.
Future Simple                     Future Simple

Porozmawiam z Robertem i spytam go o to.
[Podjąłem decyzję by z nim porozmawiać.]


I
’ll be talking to Robert and I’ll ask him about it.
 Future Continuous                                  Future Simple

Będę rozmawiał z Robertem to zapytam go o to.
[Będę z nim rozmawiał (tak czy owak) i przy okazji go spytam.]


Jessica
won’t clean the windows.
Jessica nie umyje okien. /Jessica nie chce myć okien. [Odmawia.]


Jessica
won’t be cleaning the windows.
Jessica nie będzie myła okien.
[Jest to jedynie stwierdzenie faktu. Być może są czyste, może wyjechała, lub jest inny powód.]


Czasy
Continuous wyrażają czynności w trakcie ich trwania
czyli niezakończone i dlatego raczej nie są tłumaczone polskim czasownikiem dokonanym, np.

Będę oglądał film”. [- niewiadomo czy obejrzę do końca] a nie: “Obejrzę film.”Ćwiczenie 1

Wstaw odpowiednią formę czasownika: Future Simple” lub Future Continuous”.

 1. I (tell) __________________ her what you say but she (not believe) ___________________ it.

 2. When we reach England, it _________ probably (rain) ___________.

 3. This time next month we (sit) __________________ on a beach.

 4. I (help) ____________________ you. This box must be very heavy.

 5. I can’t meet you this evening. I (study) ___________________ for tomorrow exam.Ćwiczenie 2

Przetłumacz zdania.

 1. Moja córka przetłumaczy ci ten list, jeśli ją poprosisz.
  ______________________________________________________

 2. Jeśli będzie padał deszcz, zostaniemy w domu.
  ______________________________________________________
  ______________________________________________________


 3. Dotarliśmy na szczyt w sama porę. Słońce będzie wschodzić za minutę.
  ______________________________________________________
  ______________________________________________________

 4. - Może cię podwieźć? - Nie, dziękuję. Pójdę pieszo.
  ______________________________________________________

 5. Będę (już) czekał na ciebie, gdy wyjdziesz.
  ______________________________________________________


Opracowanie: Marek Czekaj

Co mówią absolwenci?

Programy dla młodzieżyProgramy dla dorosłych

Dlaczego Angloville?

Co roku ponad 3000 absolwentów z 5 krajów

54% absolwentów programów Junior wraca na kolejny program

Zaufanie u czołowych międzynarodowych marek

Kreatywny sposób nauczania bez książek i klasy językowej

Zaufali Angloville

Skontaktuj się z nami

[cml_media_alt id='3176']hello-2[/cml_media_alt]

Formularz kontaktowy

Wyślij wiadomość
wiadomość wysłana!