FUTURE CONTINUOUS

Czas przyszły ciągły

FORMA *He + will + be + doing

Pytania: Will you be working tomorrow?

Przeczenia: I will not be working tomorrow.                      I won’t be working tomorrow.

*Podmiot: I/you/he/she/it/we/they/rzeczownik


[maxbutton id="88" ]

UŻYCIE

1. Podobnie jak inne czasy ciągłe, Future Continuous wyraża czynność niezakończoną, która będzie w trakcie trwania w określonym czasie w przyszłości , np.

I will be playing football at 10.00 tomorrow. Jutro o 10.00 będę grał w piłkę [Będę w trakcie gry o tej godzinie].

 

2. czynność przyszłą, rutynową, wynikającą ze stałego planu zajęćniezależną od chęci czy intencji mówiącego, np.

*I will be seeing him at work. (We work together.) Będę się z nim widział w pracy. [Siłą rzeczy, bo po prostu razem pracujemy.]

 

He’ll be taking his exam next week. W przyszłym tygodniu będzie zdawał egzamin.

lub opcjonalnie (podobnie jak w j.polskim): He is taking his exam next week. W przyszłym tygodniu zdaje egzamin.

*Odwiedź także zakładkę Czasy przyszłe - zestawienie.

 

Kolejne przykłady:

She can’t come with us tomorrow, because she’ll be working till 6.00.

They’ll be still sleeping when we come back tomorrow morning.                   Future Continuous                       Present Simple

Zwróć uwagę, że w zdaniu czasowym po when używamy czasu Present. Więcej informacji na ten temat znajdziesz w zakladce: Conditional I + Time Clauses- Okres warunlowy I +Zdania czasowe

Pamiętajmy, że Future Continuous wyraża czynność przyszłą wynikającą z rutyny, podczas gdy użycie Future Simple wskazuje na intencję - chęć danego działania.

Porównaj zdania:

I’ll talk to Robert and ask him about it. Future Simple                     Future Simple

Porozmawiam z Robertem i spytam go o to. [Podjąłem decyzję by z nim porozmawiać.]

I’ll be talking to Robert and I’ll ask him about it.  Future Continuous                                  Future Simple

Będę rozmawiał z Robertem to zapytam go o to. [Będę z nim rozmawiał (tak czy owak) i przy okazji go spytam.]

Jessica won’t clean the windows. Jessica nie umyje okien. /Jessica nie chce myć okien. [Odmawia.]

Jessica won’t be cleaning the windows. Jessica nie będzie myła okien. [Jest to jedynie stwierdzenie faktu. Być może są czyste, może wyjechała, lub jest inny powód.]

Czasy Continuous wyrażają czynności w trakcie ich trwania czyli niezakończone i dlatego raczej nie są tłumaczone polskim czasownikiem dokonanym, np.

Będę oglądał film”. [- niewiadomo czy obejrzę do końca] a nie: “Obejrzę film.”

Ćwiczenie 1

Wstaw odpowiednią formę czasownika: Future Simple” lub Future Continuous”.

  1. I (tell) __________________ her what you say but she (not believe) ___________________ it.

  2. When we reach England, it _________ probably (rain) ___________.

  3. This time next month we (sit) __________________ on a beach.

  4. I (help) ____________________ you. This box must be very heavy.

  5. I can’t meet you this evening. I (study) ___________________ for tomorrow exam.

Ćwiczenie 2

Przetłumacz zdania.

  1. Moja córka przetłumaczy ci ten list, jeśli ją poprosisz. ______________________________________________________
  2. Jeśli będzie padał deszcz, zostaniemy w domu. ______________________________________________________ ______________________________________________________
  3. Dotarliśmy na szczyt w sama porę. Słońce będzie wschodzić za minutę. ______________________________________________________ ______________________________________________________
  4. - Może cię podwieźć? - Nie, dziękuję. Pójdę pieszo. ______________________________________________________
  5. Będę (już) czekał na ciebie, gdy wyjdziesz. ______________________________________________________

Opracowanie: Marek Czekaj


[maxbutton id="89" ]

Co mówią absolwenci?

Programy dla młodzieżyProgramy dla dorosłych

Dlaczego Angloville?

Co roku ponad 10 000 absolwentów z 8 krajów

54% absolwentów programów Junior wraca na kolejny program

Zaufanie u czołowych międzynarodowych marek

Kreatywny sposób nauczania bez książek i klasy językowej

Zaufali Angloville

Nie masz pewności jaka metoda nauki jest najlepsza?

Nie znalazłeś/aś informacji, które Cię interesują? Napisz do nas, a udzielimy Ci wszystkich informacji!

600x200 kontakt

[fc id=’74’ align=’center’][/fc]