1. Angloville
  2. Dla rodziców

USA postrzegany jest jako kraj wielkich możliwości. Co rok udział w wyjazdach i wymianach do liceum w USA udział bierze coraz więcej ambitnych uczniów.

Nasz program Rok w USA jest dla uczniów od 15 do 18,5 roku życia. Ideą jest przeżycie niezapomnianych chwil i poznanie od środka amerykańskiej kultury znanej z gościnności i życzliwości. Wyjazd kształtuje charakter, daje szansę na zdobycie umiejętności językowych, zbudowanie nowych przyjaźni. Wpływa to a samoocenę uczestnika oraz otwiera wiele możliwości.

Dzięki tej niezapomnianej przygodzie uczestnik zdobędzie kwalifikacje do studiowania poza granicami Polski. Wymiana do USA wpływa również na rozwój kariery w przyszłości — dzięki doświadczeniom zdobytym na programie Twoje dziecko ma szansę na znalezienie ciekawej pracy i szybszy awans. Pobyt w USA pomoże rozwinąć zainteresowania lub zdobyć nowe pasje, które w przyszłości zaowocują np. ciekawą posadą lub hobby.

Roczna wymiana do USA to przede wszystkim inwestycja w lepszą przyszłość Twojego dziecka.

Nasz zespół przykłada dużą wagę do tego, aby zapewnić jak największy komfort i bezpieczeństwo uczestnikom. Starannie selekcjonujemy rodziny goszczące oraz udzielamy wsparcia na każdym etapie programu. Zapraszamy do zapoznania się z informacjami dotyczącymi wyjazdu.

Wymiana do liceum w stanach — jakie kryteria muszą spełnić rodziny goszczące?

Angloville współpracuje z najlepszymi agencjami w USA, które odpowiedzialne są za weryfikację rodzin goszczących i szkoły. Host Families selekcjonowane są niezwykle starannie i muszą spełnić szereg kryteriów, aby zapewnić uczestnikom bezpieczne i komfortowe warunki. Wszystkie rodziny przechodzą przez proces weryfikacji, który obejmuje sprawdzenie warunków lokalowych, możliwości finansowych danej rodziny, oraz wywiady nie tylko z członkami rodziny, ale także z lokalną społecznością.

Wszystkie rodziny goszczące biorące udział w programie to wolontariusze, którzy zgłaszają się do naszych partnerów i nie pobierają żadnej opłaty za goszczenie uczestnika. Otwierają domy i serca dla nastolatków z całego świata i z chęcią dzielą się sekretami kultury amerykańskiej.


Jak są wybierane szkoły, do których uczestnicy będą uczęszczać?

Amerykańska szkoła musi spełniać najwyższe standardy edukacyjne oraz być otwarta na międzynarodowych uczniów. Starannie weryfikujemy poziom nauczania, program dydaktyczny, a także koła tematyczne i zajęcia pozalekcyjne. Dzięki temu nauka uczestnika programu Rok w USA jest zarówno bezpieczna, jak i wartościowa. Dodatkowym atutem jest to, że uczniowie wybierają przedmioty zgodnie ze swoimi zainteresowaniami. To z pewnością wpływa na wzrost zainteresowania nauką, a także całą ich przyszłość.

Szkoła w USA, do której zapisywani są uczestnicy to amerykańskie liceum, które przyjmuje również wybranych uczniów z wymiany. Nauka w amerykańskiej szkole odbywa się oczywiście po angielsku. Nastolatkowie z USA chętnie spędzają czas z uczniami z wymiany, angażując ich we wspólne spędzanie czasu, dlatego już po kilku tygodniach uczeń nie ma problemu ze swobodną rozmową po angielsku.

Szkoła średnia w USA wybierana jest na podstawie reputacji, jakości edukacji oraz dostępności dla uczestników programu. Mogą być to zarówno małe, kameralne placówki na peryferiach, jak i większe szkoły w metropolitalnych obszarach.


Jak jest zapewniane bezpieczeństwo uczestnikom?

Bezpieczeństwo uczestników jest dla nas priorytetem. Oprócz starannej selekcji rodzin goszczących i szkół zapewniamy stały kontakt z koordynatorem programu na miejscu w USA. Wszyscy uczestnicy programu Rok w Stanach otrzymują szkolenie dotyczące bezpieczeństwa przed wyjazdem. Jako jedyni w Polsce organizujemy PRECAMP. Jest to obóz przygotowujący do wyjazdu — uczestniczą w nim absolwenci programu oraz native speakerzy. Przedstawiamy szczegóły wyjazdu, mówimy o jego zasadach, bezpieczeństwie w USA i rozwiązywaniu potencjalnych problemów.

Licea amerykańskie często stosują również własne środki prewencyjne i zapobiegawcze w trosce o bezpieczeństwo i dobro uczniów. To np.:

przejścia przez wykrywacze metalu

specjalnie wyszkolona ochrona kampusu

monitoring

mundurki szkolne lub wyznaczone zasady ubioru

zaangażowanie rodziców i społeczności

ćwiczenia ewakuacyjne i lockdown

DODAĆ TYTUŁ

Lokalny koordynator

Wszyscy uczestnicy wymiany na rok do USA są objęci opieką lokalnego koordynatora. Jego rolą jest pomoc w aklimatyzacji uczestnika w USA oraz wsparcie w rozwiązywaniu bieżących problemów. Koordynator regularnie spotyka się z uczestnikiem, pozostaje w kontakcie z rodziną goszczącą. Stanowi zatem dodatkowe wsparcie dla młodzieży podczas całej wymiany.

Ubezpieczenie medyczne

Każda osoba biorąca udział w programie jest objęta ubezpieczeniem medycznym. Oferowany przez amerykańską agencję pakiet pokrywa koszty leczenia w przypadku konieczności skorzystania ze świadczeń medycznych podczas pobytu na rok w USA. Szczegółowe warunki ubezpieczenia uczestnik i opiekunowie prawni otrzymują przed podpisaniem umowy uczestnictwa.

Odwiedzanie dziecka

Ideą programu jest nauka tolerancji, poznanie amerykańskiej kultury i przeżycie niesamowitej przygody, ale także jak największe usamodzielnienie nastolatka. Wizyty rodziców nie są więc postrzegane jako konieczne i ich nie praktykujemy. Istnieje jednak szansa spędzenia czasu i zwiedzania całą rodziną po zakończeniu roku szkolnego.

Co po programie?

Zgodnie z rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej uczeń po powrocie do Polski po roku nauki za granicą ma prawo kontynuować naukę w szkole. Wymagane jest dostarczenie do szkoły świadectwa lub informacji ukończenia roku wraz z ocenami.

W praktyce dużo zależy od indywidualnego podejścia danej placówki i decyzji dyrekcji. Jeszcze przed wyjazdem warto skonsultować się z wybraną szkołą, aby upewnić się, jakie są ewentualne wymagania po powrocie i jakie dokumenty będą potrzebne.

Udział w wymianie nie gwarantuje otrzymania świadectwa ukończenia szkoły średniej w USA. Większość uczelni w Ameryce nie wystawia takiego dyplomu po roku uczęszczania na zajęcia. Zamiast tego wręczany jest wykaz ocen wraz z zaświadczeniem o ukończeniu programu.

Oczywiście rodzice często mają wątpliwości, czy rok spędzony w amerykańskim liceum nie wpłynie na edukację po powrocie do kraju. Większość polskich szkół średnich daje możliwość zaliczenia roku nieobecności w indywidualnym trybie, np. zdając egzaminy z przedmiotów, których nie było w USA. Zazwyczaj zaliczane są przed kolejnym rokiem szkolnym podczas wakacji. Dzięki temu możliwa jest kontynuacja nauki w polskiej szkole bez zmian w następnej klasie.

Alternatywnie rok w USA można postrzegać jako owocną, roczną przerwę w nauce w polskiej szkole, która daje mnóstwo korzyści. To między innymi język angielski na poziomie native speakera, poszerzanie kompetencji miękkich i nauka dostosowywania się do zmiennych warunków życiowych, nauka samodzielności i wychodzenie poza strefę komfortu. Wszytko to ksztatłuje charakter młodego człowieka i pozwala na lepszy start w dorosłe życie.


Jak uzyskać wizę J1 na wyjazd na program Rok w USA?

Uczestnicząc w tym programie, uczeń ma okazję spędzić rok w Stanach Zjednoczonych, ucząc się w miejscowej szkole i żyjąc w amerykańskiej rodzinie. Jest to niewątpliwie jedno z najbardziej ekscytujących doświadczeń, jakie można zdobyć w czasie swojej edukacji! Jak ubiegać się o wizę na wyjazd?

Wiza J1 jest specjalnym dokumentem, który pozwala uczniom z zagranicy spędzić rok w USA w ramach programu wymiany. Co należy zrobić, aby ją otrzymać?

check   Zdobyć dokument DS2019 — jest to podstawowy dokument, który potwierdza uczestnictwo w programie. Wystawia go agencja z USA, z którą współpracujemy. Można powiedzieć, że jest to przepustka do aplikowania o wizę J1;

check   Złożyć wniosek wizowy — po otrzymaniu dokumentu DS2019, należy złożyć wniosek wizowy. Proces może wydawać się skomplikowany, ale to nie powód do zmartwień. Nasz zespół pomoże krok po kroku wypełnić wszystkie niezbędne formularze i odpowiedzieć na ewentualne pytania.

To tymczasowe uczucie

check  To tymczasowe uczucie — chociaż na początku dziecko może czuć się przytłoczone różnicami kulturowymi, to uczucie z czasem mija. Dostosowanie się do nowego otoczenia jest procesem i wymaga czasu, ale większość uczniów szybko się adaptuje, odnajdując wiele ciekawostek w nowej kulturze;

check  Komunikacja jest kluczem — jeżeli dziecko wyraża uczucia związane z szokiem kulturowym, ważne jest, aby miało pełne wsparcie. Warto zachęcić je do dzielenia się swoimi przeżyciami, uczuciami i obawami. Pamiętaj, że rodzina goszcząca oraz koordynatorzy programu są ciągle dostępni, aby pomóc w adaptacji;

check  Zachęta do poszukiwania podobieństw — warto skupić się na tym, co łączy dziecko z nowym środowiskiem, a nie na tym, jakie są różnice. To pomoże w łatwiejszej adaptacji. Odkrywanie podobieństw może być wspaniałym sposobem na przełamanie barier kulturowych.

Zrozumienie, że szok kulturowy jest naturalną częścią wymiany, pomoże Ci lepiej wspierać dziecko w tym niezwykłym okresie jego życia. To czas pełen nauki, rozwijania się i odkrywania świata — wartościowe doświadczenie, które będzie służyć uczestnikowi przez całe życie!

Szok kulturowy — co warto o nim wiedzieć?

Przyjeżdżając do Stanów Zjednoczonych, niektórzy uczniowie mogą doświadczyć tego, co nazywamy “szokiem kulturowym”. To naturalna reakcja na znalezienie się w zupełnie nowym środowisku, gdzie codzienne zwyczaje, język, jedzenie czy styl życia mogą być odmienne od tego, co znamy. Może się objawiać tęsknotą za domem, uczuciem zagubienia, a nawet lekkim poddenerwowaniem.

Zadzwoń Zamów rozmowę Wyślij e-mail