Intensywny kurs języka angielskiego – jak wybrać najlepszy?

intensywny kurs języka angielskiego

Dzisiejsza rzeczywistość, która nas otacza to nieustanny pośpiech. Wciąż gdzieś się spieszymy i raczej wszyscy cierpimy na permanentny deficyt czasu. Stąd też tak wiele osób, chcąc doskonalić swoje umiejętności w zakresie posługiwania się językiem angielskim, poszukuje zajęć, które pozwolą na naukę intensywną, a tym samym ograniczoną w czasie. Często nie możemy lub po prostu nie chcemy poświęcać długich tygodni na żmudne wkuwanie słówek i opanowywanie ćwiczeń gramatycznych. Z pomocą przychodzą intensywne kursy językowe optymalnie wykorzystujące nasz cenny czas. Jak jednak dokonać wyboru i co wyróżnia dobry, intensywny kurs języka angielskiego?

Nauka to coś więcej niż przekazywanie wiedzy o języku

Skuteczna nauka to przede wszystkim skupienie się na pozyskaniu umiejętności swobodnego posługiwania się językiem obcym. Zdolność do prowadzenia naturalnej, niewymuszonej i niewymagającej tytanicznego wysiłku konwersacji w języku angielskim, zarówno w życiu prywatnym, jak i sferze zawodowej, to kwestia kluczowa.

Intensywny kurs języka angielskiego łączy zatem w sobie elementy metod klasycznych, ale także nowoczesne metody i środki komunikacyjne. Tylko taka kombinacja pozwala uczestnikom kursu na zdobycie umiejętności językowych przydatnych w codziennych życiowych sytuacjach.

Intensywna nauka języka angielskiego to nacisk na aktywność

Dlatego tez intensywna kursy tak bardzo skupiają się na angażowaniu i aktywizowaniu swoich kursantów. Ważne jest bowiem używanie języka, a nie jedynie jego poznawanie. Dialogi, debaty, konwersacje, dyskusje, negocjacje – wszystko to służy nauce komunikowania się w języku angielskim. Intensywne kursy językowe pozwalają swoim słuchaczom odkryć język żywy, codzienny, a nie jedynie ten podręcznikowy.

Zaangażowanie uczestników intensywnego kursu wzrasta wraz ze zmniejszeniem grup osób uczących się. W takiej sytuacji słuchacz przestaje być anonimowy, pojawia się konieczność wypowiedzi, aktywności i zaangażowania. Wszystko to doskonale przełamuje barierę mówienia i pozwala na zdobycie swobody w komunikowaniu się w języku angielskim. Aktywne używanie języka podczas zajęć jest symulacją codziennych sytuacji, z jakimi mamy do czynienia w naszym życiu. To doskonale przygotowuje do wyzwań konwersacyjnych oraz od początku pozwala słuchaczom na formułowanie poprawnych wypowiedzi.

Intensywne kursy korzystają z bogactwa dostępnych środków

Aby kurs językowy mógł być intensywny i naprawdę skuteczny, prowadzący zajęcia posługują się zazwyczaj różnymi dostępnymi metodami i środkami. Mogą to być zarówno dobre podręczniki, jak i autorskie materiały, przygotowane na potrzeby konkretnych zajęć językowych. Poza tym intensywna nauka nie boi się korzystać z codziennej prasy anglojęzycznej, literatury, filmu czy Internetu. Płynność wypowiedzi w języku angielskim w tym wypadku ćwiczona jest w różnorodnych formach konwersacyjnych, np. debatach, negocjacjach, czy konkretnych dialogach.

Co wyróżnia naprawdę dobry, intensywny kurs językowy?

Wiele osób decydując się na nowy kurs języka angielskiego ma już za sobą kilka innych, jednak poziom ich umiejętności wciąż pozostawia wiele do życzenia a konieczność publicznego wypowiadania się w języku angielskim budzi ogromny stres i niepokój. Osoby takie poszukują najczęściej metod skutecznych i możliwie jak najbardziej intensywnych, aby móc w krótkim czasie zdobyć to, na co im najbardziej zależy. Co charakteryzuje intensywny kurs języka angielskiego? To przede wszystkim:

  1. Możliwość szybkiej, skutecznej nauki i błyskawiczne rezultaty poniesionego wysiłku i pracy.
  2. Zidentyfikowanie celu nauki i umiejętności, jakie chcemy osiągnąć podczas trwania kursu, a także wsparcie coachingowe w procesie realizacji naszych celów.
  3. Możliwość stuprocentowego zanurzenia się w języku angielskim, otoczenie się językiem w jego środowisku naturalnym (w przypadku kursów wyjazdowych) lub sztucznym (w przypadku kursów krajowych, stacjonarnych) jednak w wersji jak najbliższej naturalnemu. Takie praktyki to przede wszystkim wykorzystanie w nauce immersji językowej oraz ciągły kontakt z native speakerami służące przełamaniu bariery w mówieniu w języku angielskim.
  4. Przełożenie środka ciężkości nauki na komunikację, swobodną i jak najbardziej naturalną. Intensywny kurs języka angielskiego umożliwia uczestnikom zdobycie umiejętności płynnego wypowiadania się, lekkiego formułowania zdań, sprawnego komunikowania się w sytuacjach codziennych sfery prywatnej i zawodowej.
  5. Możliwość obcowania z językiem angielskim w wielu różnych akcentach.
  6. Konieczność korzystania z języka angielskiego, przy jednoczesnym zakazie mówienia po polsku.

Newsletter