Dlaczego warto znać przynajmniej jeden język obcy?

dlaczego warto znać język angielski

W dzisiejszym świecie, znajomość wyłącznie mowy ojczystej nie wystarcza. Właśnie z tego powodu coraz większa liczba osób aktywnie uczy się nowych języków obcych – angielskiego, niemieckiego, francuskiego, hiszpańskiego, rosyjskiego oraz wielu innych. Wszystko po to, by pozostać atrakcyjnym na rynku pracy. Z pomocą przychodzą kursy nauki języka oraz szkoły, które je oferują. Dlaczego warto uczyć się języka? Dlaczego znajomość języka angielskiego jest dziś tak bardzo istotna?

Kurs języka angielskiego to dopiero początek

Znajomość przynajmniej jednego języka obcego jest niezwykle ważna i, co warto nadmienić, nie wszystkim przychodzi równie łatwo. Do rozpoczęcia (i kontynuowania) nauki języka obcego jest jednak niezbędna odpowiednia motywacja – nie można bowiem podjąć jakiejkolwiek ważnej decyzji bez poznania płynących z tego korzyści. Trudno wymienić wszystkie zalety, jakie daje poznanie przynajmniej jednego języka obcego, jednak w niniejszym artykule spróbujemy sklasyfikować najważniejsze z nich. Na przykładzie języka angielskiego pokażemy korzyści płynące z nauki języków obcych. Dlaczego warto uczyć się języków, w tym zwłaszcza języka angielskiego?

Zalety znajomości języka angielskiego

Rozmawiając na temat korzyści płynących z nauki języków obcych (zarówno z osobami starszymi, jak i młodszymi), na ogół można usłyszeć te same argumenty. Wszyscy wskazują na jednakowe zalety nauki języka angielskiego:

  • Korzyści zawodowe – większa szansa na znalezienie zatrudnienia, lepiej płatna praca, możliwość pracy za granicą lub w międzynarodowej korporacji.
  • Swobodne podróżowanie – poza nawiązywaniem kontaktów z przedstawicielami innych kultur, osoba znająca język obcy swobodniej czuje się za granicą.
  • Szerszy dostęp do informacji – większość informacji, zwłaszcza w internecie, jest spisana w języku innym niż polski.
  • Pełniejsze obcowanie kulturą – możliwość czytania książek w oryginale, oglądania filmów bez tłumaczenia i lepsze rozumienie obcojęzycznych utworów muzycznych.

Nie da się ukryć, że wszystkie te elementy są niezwykle ważne. Tym dobitniej pokazuje to znaczenie nauki języków obcych. W dzisiejszych czasach nauka języka angielskiego to praktycznie obowiązek, jednak nie każdy czuje się z tym pewnie. Wszystko przez barierę językową.

Pokonywanie bariery językowej w nauce języka

Niska samoocena osoby znającej język obcy, brak wiary we własne umiejętności oraz strach przed popełnieniem prostego błędu – wszystkie te elementy składają się na powstawanie bariery językowej. Dla niektórych stanowi ona przeszkodę nie do pokonania, jednak należy zdać sobie sprawę, że bez jej przekroczenia nie można sprawnie posługiwać się językiem obcym. Z tego powodu niezwykle ciekawą opcję stanowi kurs angielskiego za granicą. Obcując z nim przez cały czas, codziennie rozmawiając z native speakerami, szybko nabiera się ogłady językowej. Nasze umiejętności językowe konsekwentnie rosną, a wraz z nimi wrasta nasza pewność siebie.

Kurs angielskiego za granicą – podsumowanie

Jak widać, nauka języków obcych ma praktycznie same zalety, natomiast ich znajomość bardzo ułatwia życie we współczesnej, wielonarodowej rzeczywistości. Termin „globalna wioska” nigdy nie był bardziej rzeczywisty niż obecnie, dlatego warto zadbać o to, by dobrze rozumieć swoich współplemieńców. Praktyczny kurs języka angielskiego – za granicą oraz w kraju (w tzw. „angielskiej wiosce”) to nauka i przygoda w jednym.

Newsletter