• 0.000000lag
  • 0.000000lag
  • 0.000000lag
  • 0.000000lag
  • 0.000000lag
  • 0.000000lag
  • 0.000000lag

Gramatyka angielska

czasy przeszłe

czasy teraźniejsze

formy wyrażania przyszłości

Inne